Lịch thi học học kỳ các khoá đại học chính quy

LỊCH THI HỌC KỲ 6 ĐẠI HỌC KHÓA 7 NGÀNH THÚ Y 
TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm phòng  
1 Độc chất học thú y Thú y Ca 1 S Thứ 6 12/05/2023 1  
2 Ký sinh trùng thú y 1 Thú y Ca 1 S Thứ 3 16/05/2023 1  
3 Bệnh nội khoa thú y 1 Thú y Ca 1 S Thứ 6 19/05/2023 1 Yêu cầu:
4 Bệnh truyền nhiễm thú y 1 Thú y Ca 1 S Thứ 2 22/05/2023 1 Giảng viên dạy các môn
5 Ký sinh trùng thú y 2 Thú y Ca 1 S Thứ 4 24/05/2023 1 cung cấp đề cương ôn tập
6 Bệnh nội khoa thú y 2 Thú y Ca 1 S Thứ 6 26/05/2023 1  khi đã kết thúc học phần
7 Dịch tễ học thú y Thú y Ca 1 S Thứ 2 29/05/2023 1  
8 Văn hóa doanh nghiệp Thú y Ca 1 S Thứ 4 31/05/2023 1  
  Đề thi : Chọn ngân hàng đề ( Phòng Thanh tra )  

 

 

 

LỊCH THI HỌC KỲ 4 ĐẠI HỌC KHÓA 8 
TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm phòng  
1 Tư tưởng Hồ Chí Minh K.toán+K.tế+QTKD+TCNH+QLĐĐ +LN+TY Ca 1 S Thứ 6 12/05/2023    
2 Thị trường chứng khoán K.toán + TCNH Ca 1 S Thứ 3 16/05/2023    
  Tiếng anh chuyên ngành Kinh tế + QTKD    
  Dân số học QLĐĐ (K7,8,9)    
  Bệnh lý học thú y 1 Thú y    
3 Văn hóa doanh nghiệp K.toán + Kinh tế + QTKD  Ca 1 S Thứ 6 19/05/2023    
  Sinh thái môi trường QLĐĐ (K7,8,9)    
  Bệnh lý học thú y 2 Thú y    
4 Kinh tế phát triển K.toán + Kinh tế + QTKD  Ca 1 S Thứ 3 23/05/2023    
  Sinh lý động vật 1 Thú y   Yêu cầu:
5 Kế toán tài chính 2 Kế toán Ca 1 S Thứ 6 26/05/2023   Giảng viên dạy các môn
  Kinh tế vi mô 2 Kinh tế   cung cấp đề cương ôn tập
  Kinh tế vĩ mô  QTKD + TCNH    khi đã kết thúc học phần
  Sinh lý động vật 2 Thú y    
6 Marketting căn bản Kế toán + QTKD Ca 1 S Thứ 2 29/05/2023    
  Kinh tế lượng Kinh tế    
  Miễn dịch học thú y Thú y    
7 Tài chính doanh nghiệp 2 Kế toán Ca 1 S Thứ 4 31/05/2023    
  Dược lý học thú y Thú y    
8 Giáo dục quốc phòng 1 K.toán+K.tế+QTKD+TCNH+QLĐĐ +LN+TY Ca 2 S Thứ 3 27/06/2023    
9 Giáo dục quốc phòng 2 K.toán+K.tế+QTKD+TCNH+QLĐĐ +LN+TY Ca 2 C Thứ 3 27/06/2023    
10 Giáo dục quốc phòng 3 K.toán+K.tế+QTKD+TCNH+QLĐĐ +LN+TY Ca 1 S Thứ 4 28/06/2023    
11 Giáo dục quốc phòng 4 K.toán+K.tế+QTKD+TCNH+QLĐĐ +LN+TY BT lớn    
  Đề thi : Chọn ngân hàng đề ( Phòng Thanh tra )  
  Lưu ý:   * Sinh viên thi  buổi sáng ca 1 có mặt lúc 7 giờ ;    ca 2 có mặt lúc 8 giờ 30 phút             

 

 

 

LỊCH THI HỌC KỲ 6 ĐẠI HỌC KHÓA 7
TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm phòng
1 Kế toán máy Kế toán Ca 1 C Thứ 3 18/04/2023    
2 Kế toán quản trị Kế toán + QTKD Ca 1 S Thứ 2 29/05/2023    
  Kinh tế vĩ mô 2 Kinh tế    
3 Kiểm toán BCTC Kế toán Ca 1 S Thứ 6 02/06/2023    
  Kinh tế môi trường Kinh tế     
  Quản trị chất lượng QTKD    
4 Phân tích HĐKD Kế toán Ca 1 S Thứ 2 5/6/2023   Yêu cầu:
  Kinh tế nguồn nhân lực Kinh tế   Giảng viên dạy các môn
  Quản trị DAĐT QTKD   cung cấp đề cương ôn tập
5 Kế toán thuế Kế toán Ca 1 S Thứ 6 09/06/2023    khi đã kết thúc học phần
  Thị trường CK Kinh tế    
  Quản trị Maketing QTKD    
6 Kế toán công Kế toán Ca 1 S Thứ 2 12/06/2023    
  Dự báo KT và PTDL Kinh tế    
  Quản trị TCDN QTKD    
7 Phân tích TCDN Kế toán Ca 1 S Thứ 6 16/06/2023    
  Quản trị nhân lực QTKD    
  Thực tập tốt nghiệp  Kế toán + QTKD + Kinh tế + QLĐĐ Thời gian 16 tuần từ 6/9/2023 đến 27/12/2023
  Khoa KTKT, KT - QTKD, NLN lên KH thực tập cụ thể cho sinh viên trước thời điểm thực tập chính thức 4 tuần
          Tiền bằng TN + vỏ bằng :  230.000đ/sv. Sinh viên nộp tiền trước ngày 15/6/2023 tại phòng tài chính kế toán

 

 

LỊCH THI HỌC KỲ 8 ĐẠI HỌC KHÓA 6 NGÀNH THÚ Y 
TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm phòng  
1 Luật thú y và KN thú sản Thú y Ca 2 S Thứ 2  29/05/2023 0.5 Yêu cầu:
2 Chăn nuôi gia cầm Thú y Ca 1 S Thứ 6  02/06/2023 0.5 Giảng viên dạy các môn
3 Bệnh học thủy sản Thú y Ca 1 S Thứ 2  05/06/2023 0.5 cung cấp đề cương ôn tập
4 Bệnh chó mèo Thú y Ca 1 S Thứ 6  09/06/2023 0.5  khi đã kết thúc học phần
  Thực tập tốt nghiệp  Thú y Thời gian 16 tuần từ 6/9/2023 đến 27/12/2023
   Khoa Nông Lâm Ngư lên KH thực tập cụ thể cho sinh viên 
      Tiền bằng TN + vỏ bằng :  230.000đ/sv. Sinh viên nạp tiền trước ngày 5/6/2023 tại phòng tài chính kế toán

 

 

LỊCH THI HỌC KỲ 2 ĐẠI HỌC KHÓA 9 
TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm phòng  
1 Tiếng anh 1 K.toán+K.tế+QTKD+TCNH+QLĐĐ +TY Ca 1 S Thứ 3 13/06/2023    
  Tiếng anh 2 CNTT    
2 Lý thuyết XS và TK  K.toán+K.tế+QTKD+TCNH+QLĐĐ +TY Ca 1 S Thứ 6 16/06/2023    
  Giải tích CNTT    
3 Kinh tế chính trị Mác K.toán+K.tế+QTKD+TCNH+QLĐĐ +CNTT+TY Ca 1 S Thứ 3 20/06/2023    
4 Thống kê kinh tế K.toán+K.tế+QTKD+TCNH Ca 1 S Thứ 6 23/06/2023    
  Kiến trúc máy tính CNTT    
  Hóa phân tích Thú y   Yêu cầu:
5 Lý thuyết tài chính TT K.toán+K.tế+QTKD+TCNH Ca 1 S Thứ 2 26/06/2023   Giảng viên dạy các 
  Lập trình máy tính CNTT   môn cung cấp đề
  Kỹ năng mềm Thú y   cương ôn tập khi đã
6 Pháp luật đại cương Kế toán + QTKD + CNTT Ca 1 S Thứ 4 28/06/2023   kết thúc học phần
  Kinh tế vĩ mô 1 Kinh tế    
  Bảo hiểm 1 TCNH K8 + K9    
  Sinh học đại cương Thú y          
7 Khởi sự kinh doanh K.toán + TCNH Ca 1 S Thứ 6 30/06/2023    
  Văn hóa doanh nghiệp QTKD + Kinh tế    
  CN sinh học ĐC Thú y    
8 Giáo dục thể chất 1 K.toán+K.tế+QTKD+TCNH+QLĐĐ +CNTT+TY Ca 1 C Thứ 6 30/06/2023    
  Đề thi : Chọn ngân hàng đề ( Phòng Thanh tra )  

 


Bài viết khác