LỊCH THI HỌC KỲ 3 ĐẠI HỌC KHÓA 5 (LẦN 2 - ĐỢT 2)

LỊCH THI HỌC KỲ 3 ĐẠI HỌC KHÓA 5 (LẦN 2 - ĐỢT 2)

LỊCH THI HỌC KỲ 3 ĐẠI HỌC KHÓA 5 (LẦN 2 - ĐỢT 2)

TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm SV  
1 Quản trị học ĐC K.toán + K.tế + QTKD  Ca 1 S Thứ 7 15/02/2020 12  
  Hóa sinh động vật Thú y 9  
2 Kế toán TC 1 Kế toán  Ca 2 S Thứ 7 15/02/2020 8  
  Kinh tế lượng Kinh tế 2  
  Kinh tế quốc tế Kinh tế 1  
  Thương mại điện tử QTKD 2  
  Giải phẩu vật nuôi 2 Thú y 1  
3 Kinh tế vi mô  K.toán + QTKD  Ca 1 C Thứ 7 15/02/2020 16  
4 Tài chính doanh nghiệp 1 Kế toán + QTKD Ca 2 C Thứ 7 15/02/2020 26  
  Lệ phí thi lại: 50.000 đ/1 sv/1 môn

Lưu ý:      * Sinh viên thi  buổi sáng ca 1 có mặt lúc 7 giờ   ; ca 2 có mặt lúc 8 giờ 30 phút 

*  Buổi chiều ca 1 có mặt 13 giờ 15 phút ; ca 2 có mặt lúc 15 giờ  


Bài viết khác