Danh sách cán bộ, giảng viên coi thi kỳ kết thúc giai đoạn liên thông từ TC lên ĐH khóa 12 (Từ 2/6 đến 3/6/2018)

Danh sách cán bộ, giảng viên coi thi kỳ kết thúc giai đoạn liên thông từ TC lên ĐH khóa 12 (Từ 2/6 đến 3/6/2018)

DANH SÁCH GIÁO VIÊN COI THI KẾT THÚC GIAI ĐOẠN LIÊN THÔNG TỪ TC LÊN ĐH KHÓA 12

Kèm theo QĐ số:            ngày         tháng        năm 2018

  Sáng 2/6/2018 (Thứ 7) Chiều 2/6/2018 (Thứ 7) Sáng 3/6/2018 (Chủ nhật)
  Ca 1 S Ca 2 S Ca 1 C Ca 2 C Ca 1 S Ca 2 S
1 Nguyễn Thị Lam Nguyễn Thị Lam Lê Thị Vân Hà Trần Thị Thiên Hương Châu Thị Tâm Châu Thị Tâm
2 Nguyễn Anh Tuấn Nguyễn Anh Tuấn Bùi Đình Thắng Bùi Đình Thắng Trần Thúy Nga Trần Thúy Nga
3 Võ Hải Lê Võ Hải Lê Châu Thị Tâm Nguyễn Thị Minh Lê Thị Vân Hà Lê Thị Vân Hà
4 Nguyễn Thị Trà Nguyễn Thị Trà Trần Thúy Nga Phan Thị Dung Nguyễn Thị An Nguyễn Thị An

 


Bài viết khác