Danh sách cán bộ, giảng viên coi thi lại kỳ 2 đợt 2 năm học 2017 - 2018 (Từ ngày 25/8/2018 đến ngày 9/9/2018)

Danh sách cán bộ, giảng viên coi thi lại kỳ 2 đợt 2 năm học 2017 - 2018 (Từ ngày 25/8/2018 đến ngày 9/9/2018)

 DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN COI THI LẠI CÁC KHÓA KỲ 2 ĐỢT 2  NĂM HỌC 2017 - 2018 (TỪ NGÀY 25/8/2018 ĐẾN NGÀY 9/9/2018)

Ca 1 sáng có mặt:   6 giờ 45 phút   ;  Ca 2 sáng có mặt:   8h30 phút. Ca 1  chiều có mặt: 13 giờ 30 phút, ca 2 có mặt 15 giờ 15 phút

  25/8/2018(Thứ 7) 26/8/2018(Chủ nhật) 8/9/2018(Thứ 7) 9/9/2018(Chủ nhật)
  Ca tối Ca 1 tối Ca 2 tối Ca 1 S Ca 2 S Ca 1 C Ca 2 C Ca 1 S Ca 2 S Ca 1 C Ca 2 C
  1 1 1 2 4 3 3 1 2 1 1
1 N. Thị Thương Huyền Võ Thị Trâm Anh Võ Thị Trâm Anh Nguyễn Thị Kim Dung CS Nguyễn Thị Lam  Ng.T. Thuý Cường  Ng.T. Thuý Cường  Hoàng Hà  Hoàng Hà  Cao Thị Phương Thảo  Cao Thị Phương Thảo 
2 Nguyễn Thị Minh  Nguyễn Thị Minh  Nguyễn Thị Minh  Trịnh Thị Lê Nguyễn Thị Kim Dung CS Trần Thị Diên  Trần Thị Diên  Phan Thị Dung  N.Thị Lan Anh B Phan Thị Dung  Phan Thị Dung 
3       Phan Thu Hiền Trần Thị Diên  Hoàng Thị Huyền  Hoàng Thị Huyền    Hà Thị Hồng Nhung     
4       Nguyễn Thị Minh  Thái Đinh Hoàng Dương Tiến Dũng  Dương Tiến Dũng    Phan Thị Dung     
5         Trịnh Thị Lê Phan T.Thanh Thủy  Phan T.Thanh Thủy         
6         N.Thị Phương Chi Nguyễn Thị Minh  Nguyễn Thị Minh         
7         Phan Thu Hiền            
8         Nguyễn Thị Minh             
                       
                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bài viết khác