TỔ NGOẠI NGỮ

     Họ và tên: Ngụy Vân Thuỳ

     Học hàm – Học vị: Thạc sỹ

     Chức vụ: Tổ trưởng bộ môn

     Địa chỉ:  Số 03 Đ.Tuệ Tĩnh - P.Hà Huy Tập

     Di động: 0946461976

     Mail: Nguyvanthuy@naue.edu.vn

     Họ và tên: Lê Thị Thành Vinh

     Học hàm – Học vị: Thạc sỹ

     Chức vụ:  Giảng viên

     Địa chỉ:  Hưng Lộc – Tp Vinh – Nghệ An

     Di động: 0916.896.769

     Mail: Lethithanhvinh@naue.edu.vn

     Họ và tên: Hồ Thị Hương

     Học hàm – Học vị: Thạc sỹ

     Chức vụ:  Giảng viên

     Địa chỉ:  Xóm 8 – Nghi Liên – Tp Vinh – NA

     Di động: 01669585304

     Mail: hothihuong@naue.edu.vn

     Họ và tên: Nguyễn Thị Lan Hương

     Học hàm – Học vị: Thạc sỹ

     Chức vụ:  Giảng viên

     Địa chỉ:  K8 P. Đội Cung – Tp Vinh – Nghệ An

     Di động: 0911741972

     Mail: Nguyenthilanhuong@naue.edu.vn

     Họ và tên: Nguyễn Thị Hoài Ly

     Học hàm – Học vị: Thạc sỹ

     Chức vụ:  Giảng viên

     Địa chỉ:  Ngõ 15 – Ng.Xuân Ôn – Tp Vinh

     Di động: 0978060785

     Mail: Nguyenthihoaily@naue.edu.vn

     Họ và tên: Dương Thị Hà Lê

     Học hàm – Học vị: Thạc sỹ

     Chức vụ:  Giảng viên

     Địa chỉ:  P. Hà Huy Tập  – Tp Vinh – Nghệ An

     Di động: 0944205588

     Mail: Duongthihale@naue.edu.vn

 


Bài viết khác