BAN CHỦ NHIỆM KHOA

          Họ và tên: Bùi Đình Thắng

          Học hàm – Học vị: Thạc sỹ

          Chức vụ: Trưởng khoa, BT chi bộ

          Địa chỉ: Hà Huy Tập – Vinh – Nghệ An

          Di động: 0855563888

          Mail: buithang@naue.edu.vn

 

          Họ và tên: Lê Viết Vinh

          Học hàm – Học vị: Thạc sỹ

          Chức vụ: Phó Trưởng Khoa Cơ sở, Phó BT Chi bộ

          Địa chỉ: K9 - P. Bến Thuỷ – Tp Vinh – Nghệ An

          Di động: 0915050313

          Mail: Levietvinh@naue.edu.vn

 

         Họ và tên: Phan Thị Thanh Bình

         Học hàm – Học vị: Thạc sỹ

         Chức vụ:  Phó trưởng khoa

         Địa chỉ:  Vinaconex 9 – Nghi phú – Tp Vinh

         Di động: 0912917530

         Mail: Phanthithanhbinh@naue.edu.vn

 


Bài viết khác