TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

     Họ và tên: Trần Hà Lan

     Học hàm – Học vị: Thạc sỹ

     Chức vụ:  Tổ trưởng tổ bộ môn

     Địa chỉ:  Số 57 Đ.Nguyễn Du – Tp Vinh – NA

     Di động: 0912579227

     Mail: Tranhalan@naue.edu.vn

     Họ và tên: Bùi Đình Thắng

     Học hàm – Học vị: Thạc sỹ

     Chức vụ: Trưởng khoa, Bí thư chi bộ

     Địa chỉ: K16- P. Hưng Bình–Vinh – NA

     Di động: 0855563888

     Mail: buithang@naue.edu.vn

     Họ và tên: Nguyễn Thị Hà

     Học hàm – Học vị: Thạc sỹ

     Chức vụ:  Giảng Viên

     Địa chỉ:  Hưng Lộc – Tp Vinh – Nghệ An

     Di động: 0988822279

     Mail: nguyenthiha@naue.edu.vn

     Họ và tên: Trần Thị Thiên Hương

     Học hàm – Học vị: Thạc sỹ

     Chức vụ:  Giảng Viên

     Địa chỉ:  P. Hà Huy Tập – Tp Vinh – Nghệ An

     Di động: 0979255622

     Mail: tranthithienhuong@naue.edu.vn

     Họ và tên: Ngô Hà Châu Loan

     Học hàm – Học vị: Thạc sỹ

     Chức vụ:  Giảng Viên

     Địa chỉ:  Hưng Lộc – Tp Vinh – Nghệ An

     Di động: 0946255364

     Mail: ngohachauloan@naue.edu.vn

     Họ và tên:  Bùi Thị Thanh

     Học hàm – Học vị: Thạc sỹ

     Chức vụ:  Giảng Viên

     Địa chỉ:  P. Bến Thuỷ – Tp Vinh – Nghệ An

     Di động: 01297155034

     Mail: buithithanh@naue.edu.vn

     Họ và tên: Đào Thị Nha Trang

     Học hàm, học vị: Thạc sỹ

     Chức vụ: Giảng viên

     Địa chỉ: Ch.cư Đội Cung - Ph. Quang Trung

     Điện thoại: 0945811682

     Mail: Daothinhatrang@naue.edu.vn

     Họ và tên: Trần Thị Lê Na

     Học hàm, học vị: Thạc sỹ

     Chức vụ: Giảng viên

     Địa chỉ: P.1403 - Chung cư 215 Lê Lợi

     Điện thoại: 0915227566 

     Mail: Tranthilena@naue.edu.vn

     Họ và tên: Hoàng Hà

     Học hàm, học vị: Thạc sỹ

     Chức vụ: Giảng viên

     Địa chỉ: Ch.cư Huy Hùng - Ph.Hà Huy Tập

     Điện thoại: 0913513500

     Mail: hahoang@naue.edu.vn

     Họ và tên: Cao Thị Phương Thảo  

     Học hàm, học vị: Thạc sỹ

     Chức vụ: Giảng viên

     Địa chỉ: Phường Hưng Dũng - Tp Vinh

     Điện thoại: 0912448595

     Mail: Caothiphuongthao@naue.edu.vn

                                            


Bài viết khác