Quyết định miễn giảm học phí cho sinh viên Đại học Chính quy K9 có điểm đầu vào cao năm học 2022-2023

        Căn cứ Đề án tuyển sinh Đại học chính quy năm 2022 của Trường Đại học Kinh tế Nghệ An. Căn cứ Quyết định trúng tuyển hệ Đại học chính quy năm học 2022-2023 của Trường Đại học Kinh tế Nghệ An. Xét đề nghị của ông Trưởng ban thư ký thường trực HĐTS Nhà trường. Trường Đại học Kinh tế Nghệ Nghệ An ban hành Quyết định miễn giảm học phí cho sinh viên Đại học Chính quy K9 có điểm đầu vào cao năm học 2022-2023, cụ thể như sau:

 

 

 

 

 

 


Bài viết khác