Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức hội thảo khoa học cấp trường " Nâng cao chất lượng giảng dạy trực tuyến tại trường Đại học Kinh tế Nghệ An”

Quyết định thành lập Ban tổ chức hội thảo khoa học cấp trường " Nâng cao chất lượng giảng dạy trực tuyến tại trường Đại học Kinh tế Nghệ An”:

 


Bài viết khác