Thông báo Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5/2023

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An thông báo Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5/2023

 


Bài viết khác