Đại diện Cục DQTV, BCH QS Tỉnh Nghệ An bàn giao trang thiết bị giảng dạy môn học Giáo dục Quốc phòng - An ninh

          Thực hiện kế hoạch cấp cơ sở vật chất đảm bảo giảng dạy môn giáo dục quốc phòng, an ninh đúng theo quy định. Được sự quan tâm của Cục DQTV, Vụ GDQP&AN, đặc biệt sự quan tâm chỉ đạo của Biệt ủy, BGH nhà trường, BCN khoa Cơ sở. Ngày 10/01/2023, đại diện Cục DQTV, BCH QS Tỉnh Nghệ An đặt bàn giao trang thiết bị môn học giáo dục quốc phòng, an ninh bao gồm 50 khẩu súng tiểu liên AK đã được cải tiến, vô hiệu hóa và 05 tủ trưng bày súng cho Trường Đại học Kinh tế Nghệ An.

Hình ảnh buổi làm việc công bố quyết định bàn giao thiết bị dạy học môn GDQP,AN của Cục DQTV tại trường Đại Học Kinh Tế Nghệ An

Hình ảnh lưu niệm tại buổi lễ bàn giao trang thiết bị dạy học môn GDQP,AN của cục DQTV cùng với tập thể lãnh đạo Nhà trường, Khoa Cơ sở, Bộ môn GDQP,AN Trường Đại Học KTNA

Hình ảnh bàn giao hợp đồng giao nhận thiết bị giữa Cục DQTV với Ban chủ nhiệm Khoa Cơ sở, Tổ bộ môm GDQP,AN Trường ĐH KTNA

Hình ảnh giao, nhận, kiểm đếm súng tiểu liên Ak đã được hoán cãi, vô hiệu hóa

Hình ảnh giao, nhận, kiểm đếm súng tiểu liên Ak đã được hoán cãi, vô hiệu hóa

          Buổi lễ bàn giao thiết bị giảng dạy môn GDQP,AN giữa Cục DQTV và Trường ĐH KTNA diễn ra thành công tốt đẹp. Tập thể lãnh đạo Nhà trường, BCN Khoa Cơ sở, TỔ bộ môn GDQP&AN chân thành cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ của Cục DQTV trong việc cung cấp thiết bị dạy học cho Nhà trường.

Tin bài và ảnh: Nguyễn Thị Hậu


Bài viết khác