Kế hoạch tổ chức chuơng trình "Mùa đông ấm - Xuân tình nguyên" năm học 2021-2022

Đoàn trường Đại học Kinh tế Nghệ An triển khai kế hoạch tổ chức chuơng trình Mùa đông ấm - Xuân tình nguyên năm học 2021-2022. Cụ thể như sau:


Bài viết khác