Thông báo xét tuyển hệ Đại học chính quy năm 2021 (Đợt 2)

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An thông báo xét tuyển hệ Đại học chính quy năm 2021 (Đợt 2) cụ thể như sau:

 


Bài viết khác