Trường Đại học Kinh tế Nghệ An thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học hình thức từ xa theo phương thức trực tuyến năm 2023

Căn cứ Quy định đào tạo từ xa trình độ đại học ban hành theo thông tư 10/2017- TT-BGDĐT ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Căn cứ Quyết định số 1234/QĐ-ĐHKTNA ngày 18 tháng 10 năm 2023 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Nghệ An về ban hành Qui định tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo từ xa; Căn cứ Đề án tuyển sinh đại học từ xa năm 2023 của Trường Đại học Kinh tế Nghệ An , Trường Đại học Kinh tế Nghệ An thông báo tuyển sinh đại học từ xa (trực tuyến) năm 2023, như sau:

 

 

Mọi thông tin liên hệ: Thầy Nguyễn Mạnh Hưng - 0985.159.157 để được tư vấn.

Tin bài: Khoa Khoa học Cơ bản


Bài viết khác