LỊCH THI HỌC KỲ 5 ĐẠI HỌC KHÓA 4 (LẦN 2 - ĐỢT 2)

LỊCH THI HỌC KỲ 5 ĐẠI HỌC KHÓA 4 (LẦN 2 - ĐỢT 2)

LỊCH THI HỌC KỲ 5 ĐẠI HỌC KHÓA 4 (LẦN 2 - ĐỢT 2)

TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm SV  
1 Tài chính công Kế toán Ca 1 S Thứ 7 15/02/2020 8  
  Quản trị sản xuất Kinh tế + QTKD 2  
  Vi sinh vật thú y 2 Thú y 2  
  Chuẩn đoán bệnh thú y Thú y 7  
  Chăn nuôi lợn Thú y 4  
2 Lý thuyết kiểm toán Kế toán Ca 2 S Thứ 7 15/02/2020 5  
  Quản trị nhân lực QTKD 3  
  Sinh sản gia súc 1 Thú y 5  
3 Tiếng anh chuyên ngành Kế toán Ca 1 C Thứ 7 15/02/2020 1  
  Quản trị chiến lược QTKD 2  
4 Thực hành KTTC Kế toán Ca 2 C Thứ 7 15/02/2020 19  
  Lệ phí thi lại: 50.000 đ/1 sv/1 môn

 Lưu ý:                         * Sinh viên thi  buổi sáng ca 1 có mặt lúc 7 giờ   ; ca 2 có mặt lúc 8 giờ 30 phút                                           

                 *  Buổi chiều ca 1 có mặt 13 giờ 15 phút ; ca 2 có mặt lúc 15 giờ