Sinh viên Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh tham quan thực tế công ty sữa TH True Milk - Huyện Nghĩa Đàn

          Ngày 20/12/2018, Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh đã tổ chức buổi tham quan thực tế tại Công ty sữa TH True Milk cho sinh viên khóa 3 và 4 của khoa. Buổi tham quan thực tế đã giúp các sinh viên năm cuối có thêm kiến thức và trải nghiệm từ hoạt động sản xuất của Công ty sữa TH True Milk. Hoạt động thực tế phần lớn diễn ra trong nhà máy sản xuất, và đây cũng là khu vực không được quay phim và chụp ảnh, dưới đây là những hình ảnh bên lề buổi tham quan thực tế tại Công ty sữa TH True Milk:

 

Khoa Kinh tế - QTKD.