TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÀI CHÍNH- KẾ TOÁN CHO CÔNG CHỨC XÃ

Vừa qua, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An đã phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức được 2 lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước về tài chính- Kế toán cho công chức xã. Tổng số học viên 223 người là cán bộ tài chính- kế toán xã, phường, thị trấn thuộc 8 huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh.

TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÀI CHÍNH- KẾ TOÁN CHO CÔNG CHỨC XÃ

Thực hiện Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 15/3/2012 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt “Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012-2020” và Kế hoạch 151/KH-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2014 của UBND tỉnh Nghệ An về việc “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã tỉnh Nghệ An năm 2014 theo Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ”. Vừa qua, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An đã phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức được 2 lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước về tài chính- Kế toán cho công chức xã. Tổng số học viên 223 người là cán bộ tài chính- kế toán xã, phường, thị trấn thuộc 8 huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh.

Nội dung bồi dưỡng gồm 7 chuyên đề như: Tổng quan về tài chính xã; quản lý thu ngân sách xã; quản lý chi ngân sách và tài chính khác của xã; quản lý tài chính dự án do xã làm chủ đầu tư; quản lý tài sản nhà nước tại xã; giao dịch hoạt động tài chính xã qua kho bạc nhà nước; kế toán ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác ở xã. Trên cơ sở chương trình khung của Bộ Nội vụ, Trường Đại học kinh tế Nghệ An đã biên soạn lại giáo trình ngắn gọn, trọng tâm trên cơ sở cập nhật các văn bản chính sách mới nhất về các quy định liên quan đến tài chính- kế toán cấp xã. Phương pháp giảng dạy theo hình thức trao đổi, chia sẻ thông tin, giải đáp các vấn đề phát sinh, vướng mắc trong thực tế. Do đó học viên dễ tiếp thu và vận dụng vào thực tiễn công tác ở địa phương mình phụ trách.

Sau mỗi khóa học, nhà trường đều tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả học tập của từng học viên. Kết quả có 23,83% đạt xuất sắc, 50,0% đạt loại giỏi, 23,83% đạt loại khá và chỉ có 0,23% xếp loại trung bình.

Một số hình ảnh hoạt động của lớp:

Ông Lê Đình Lý- Phó giám đốc sở Nội vụ phát biểu khai mạc lớp học

TS. Dương Xuân Thao - Bí thư đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế Nghệ An chia sẻ kinh nghiệm với lớp học

Toàn cảnh lớp học bồi dưỡng cán bộ công chức xã

Cô giáo Nguyễn Thị Mai Anh - Phó hiệu trưởng phát biểu Bế mạc lớp học

Tin và ảnh: Đinh Văn Tới

Giám đốc trung tâm Ngoại ngữ- tin học


Bài viết khác