Seminar Tổ Kinh tế Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh: Thống nhất Chương trình Đào tạo và Đề cương tín chỉ

            Ngày 14 tháng 9 năm 2023, tại phòng họp tầng 2, nhà A, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An đã tổ chức một buổi Seminar do Tổ Kinh tế, Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh chủ trì. Buổi Seminar này nhằm mục đích thống nhất và điều chỉnh Chương trình đào tạo (CTĐT) ngành Kinh tế cũng như đề cương tín chỉ. Tham gia buổi Seminar gồm các giảng viên Bộ môn Kinh tế, chủ trì Seminar là ThS. Lê Thị Xuân - Trưởng Bộ môn Kinh tế, Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh.

            Seminar tập trung vào các vấn đề cấp thiết trong ngành Kinh tế, bao gồm thực hiện kế hoạch số 545/KH-ĐHKTNA về rà soát, điều chỉnh CTĐT đại học hệ chính quy năm học 2023-2024. Điều này nhấn mạnh sự cam kết của trường đối với việc cải thiện chất lượng đào tạo và đáp ứng những thách thức thay đổi trong lĩnh vực kinh tế.

            Các thành viên Bộ môn Kinh tế thống nhất các nội dung cần chỉnh sửa trong CTĐT ngành Kinh tế 2023 – 2024, cùng với việc đảm bảo rằng đề cương tín chỉ ngành Kinh tế phù hợp với chương trình đào tạo. Ngoài ra, các thành viên cũng đã xem xét và thống nhất các rubric phù hợp với phương pháp giảng dạy, đánh giá và kiểm tra.

            Một phần quan trọng khác của buổi Seminar là việc điều chỉnh nội dung Bản mô tả chương trình đào tạo Ngành Kinh tế. Thành viên tham gia đã xem xét và kiểm tra lại nội dung các bảng chuẩn đầu ra, điều chỉnh thời lượng các tiết thực hành và thảo luận, cũng như thống nhất cấu trúc và nội dung chương trình dạy học. Seminar cũng đã tập trung vào việc thống nhất thiết kế mô tả hợp tác doanh nghiệp trong lĩnh vực đào tạo của Chương trình đào tạo, rà soát phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá và thống nhất phân kỳ của các học phần chung.

            Buổi Seminar đánh dấu một bước quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo ngành Kinh tế tại Trường Đại học Kinh tế Nghệ An, với kỳ vọng rằng buổi Seminar đem lại những cải tiến đáng kể trong chương trình đào tạo và đồng thời mang lại lợi ích thiết thực cho cả sinh viên và ngành kinh tế.

Khoa KT-QTKD.