Báo cáo hoạt động tháng 6/2015 - Phương hướng nhiệm vụ chủ yếu tháng 7/2015

BTV đoàn trường tiếp tục đẩy mạnh triển khai kế hoạch số 47 KH/ĐTN ngày 4/5/2015 về việc tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp,  tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

TỈNH ĐOÀN NGHỆ AN

ĐOÀN TRƯỜNG ĐH KINH TẾ  NGHỆ AN

***

Số: 60 BC/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

 
   

Nghệ An, ngày 13 tháng 06 năm 2015

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG

CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN THÁNG 06/2015. PHƯỚNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU THÁNG 07/2015.

-------------------------------------

1. Tổng kết các hoạt động trong tháng 06/2015    

     - Tích cực tham gia và thực hiện các kế hoạch, chương trình hoạt động do Đảng uỷ, BGH nhà trường, Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên tỉnh chỉ đạo.

     - BTV đoàn trường tiếp tục đẩy mạnh triển khai kế hoạch số 47 KH/ĐTN ngày 4/5/2015 về việc tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp,  tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

     - Xây dựng kế hoạch và triển khai Chiến dịch tình nguyện hè 2015.

     - Tối ngày 06/6/2015, Đoàn trường Đại học Kinh tế Nghệ An phối hợp với Chi nhánh Viettel Nghệ An tổ chức chương trình Giao lưu nghệ thuật “Bài ca sinh viên”. Thiết thực thi đua lập thành tích Chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế Nghệ An lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

    Với nhiều tiết mục biểu diễn sôi động, ca ngợi quê hương, đất nước, ca ngợi tình thầy trò, bạn bè chương trình đã thực sự đem đến nhiều ý nghĩa. Đồng thời là một hoạt động bổ ích nhằm tạo không khí vui tươi, lành mạnh trong trường, góp phần thúc đẩy học tập và rèn luyện cho học sinh, sinh viên.

    - Thực hiện Thoả thuận hợp tác giữa Tỉnh đoàn Nghệ An và Chi nhánh Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp Nghệ An (ABIC); sáng ngày 9/6/2015, Đoàn trường Đại học Kinh tế Nghệ An phối hợp với Chi nhánh Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp Nghệ An (ABIC) tổ chức lớp Tập huấn công tác triển khai Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) cho các học viên là sinh viên nhà trường.

     - Ngày 11/6, BTV đoàn trường, UBKT đoàn trường đã tiến hành kiểm tra tại các liên chi đoàn. Nội dung kiểm tra bao gồm:

     + Việc thực hiện Chỉ thị số 01 CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ đoàn” gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 03/12/2013 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An và Quyết định số 22 QĐ/TĐ ngày 19/12/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn và Quy định không sử dụng rượu, bia trong buổi sáng, giờ hành chính, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc đối với cán bộ Đoàn.

     + Kiểm tra kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm, đánh giá kết quả thực hiện.

     +  Kiểm tra số liệu đoàn viên thanh niên và các nguồn thu, chi đoàn phí, các loại quỹ của tổ chức Đoàn.

     +  Hồ sơ, văn bản họp của tổ chức Đoàn.

     + Kiểm tra kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2015.

      - Sáng ngày 13/6, Đoàn trường phối hợp với Chi bộ phòng Chính trị công tác HS-SV tổ chức lễ kết nạp đảng viên đợt 2 năm học 2014 - 2015 cho 26 quần chúng là đoàn viên sinh viên ưu tú của nhà trường.

    2. Phương hướng hoạt động chủ yếu tháng 07/2015

     - Tham gia tích cực, có hiệu quả các phong trào do đoàn, hội cấp trên tổ chức.

    - Thực hiện tốt các nhiệm vụ được Đảng uỷ, BGH nhà trường giao phó.

    - Tiếp tục phát động kỳ thi nghiêm túc – chất lượng.

    - Triển khai thực hiện Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2015.

    - Ra quân tham gia Chiến dịch tình nguyện hè 2015 tại xã Tiền Phong, huyện Quế Phong.

    - Phối hợp với Hội cựu Chiến binh nhà trường tổ chức dâng hoa dâng hương tại nghĩa trang liệt sỹ Tp Vinh, thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình thương binh liệt sỹ, bà mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn nhân dịp kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2015).

    Trên đây là báo cáo tóm tắt tổng kết những hoạt động trong Công tác đoàn và phong trào thanh niên tháng 06/2015 và phương hướng chủ yếu tháng 07/2015 của Đoàn trường Đại học Kinh tế Nghệ An. Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có gì phát sinh Đoàn trường sẽ xin ý kiến chỉ đạo của Đảng uỷ, BGH nhà trường, tổ chức Đoàn, Hội cấp trên và sẽ báo cáo bằng văn bản trong tháng tới.

 

Nơi nhận:

- Đảng uỷ, BGH. (B/cáo)

- BTV tỉnh đoàn Nghệ An. (B/cáo)

- BTK Hội sinh viên tỉnh. (B/cáo)

- Ban TTNTH tỉnh đoàn. (B/cáo)

- Ban TG  tỉnh đoàn. (B/cáo)

- Văn phòng tỉnh đoàn. (B/cáo)

- Các LCĐ (Th/hiện)

- Chi đoàn GV (Th/hiện)

- Lưu Vp.

TM. BAN THƯỜNG VỤ  ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

(Đã ký)

 

Nguyễn Mạnh Hưng

 

 

 

 

 

 

Tải báo cáo tại đây.


Bài viết khác