BÁO CÁO THÁNG 8/2017. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CƠ BẢN THÁNG 9/2017

Đoàn trường, Hội sinh viên nhà trường quán triệt nghiêm túc cho toàn thể ĐVTN nhà trường hưởng ứng tích cực các chương trình phát động thi đua của tỉnh Đoàn, Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An.

TỈNH ĐOÀN NGHỆ AN

ĐOÀN TRƯỜNG ĐH KINH TẾ  NGHỆ AN

***

Số: 374 BC/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Vinh, ngày 31 tháng 08 năm 2017

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG

CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN THÁNG 08/2017 PHƯỚNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU THÁNG  09/2017

-------------------------------------

          1. Tổng kết các hoạt động trong tháng 08/2017

          1.1. Công tác thông tin, tuyên truyền     

            - Tham gia và thực hiện thành công chương trình hoạt động do Đảng uỷ, BGH nhà trường; Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên tỉnh chỉ đạo.

          - Tích cực triển khai công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận trong ĐVTN trên Website và trang mạng xã hội do Đoàn trường, Hội sinh viên trường quản lý.

          - Đoàn trường, Hội sinh viên nhà trường quán triệt nghiêm túc cho toàn thể ĐVTN nhà trường hưởng ứng tích cực các chương trình phát động thi đua của tỉnh Đoàn, Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An.

          1.2. Các hoạt động triển khai thực hiện đến ngày 30/8/2017:

          Ngoài việc thực hiện nghiêm túc các chương trình do tỉnh Đoàn, Hội LHTN tỉnh và  Hội sinh viên tỉnh triển khai. Đoàn trường đã triển khai tổ chức thực hiện các chương trình cụ thể tại đơn vị như sau:

          - Ngày 04/8/2017, phối hợp với trung tâm chính trị Tp Vinh tổ chức thành công lớp Cảm tình Đảng cho 65 đoàn viên ưu tú là CB,GV và sinh viên.

          - Ngày 19/8/2017, phối hợp với các phòng chức năng tổ chức đón tân sinh viên K4.

          - Từ ngày 19/8, các CLB, Đội, Nhóm sinh viên tiến hành các kế hoạch, chương trình, hoạt động chào mừng tân sinh viên.

           - Triển khai cuộc thi ảnh qua mạng xã hội với chủ đề “I AM A STUDENT AT NACE” dành cho sinh viên toàn trường, đặc biệt dành cho tân sinh viên.

2. Phương hướng hoạt động chủ yếu tháng 9/2017

-  Tích cực tham gia và thực hiện thành công chương trình hoạt động đã đề ra và các nhiệm vụ do Đảng uỷ, BGH nhà trường; Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên tỉnh chỉ đạo.

          - Tiếp tục phối hợp với với Ban tuyển sinh tiếp tục đẩy mạnh công tác đăng ký tuyển sinh trực tuyến qua các trang mạng xã hội do đoàn trường quản lý.

          - Triển khai xây dựng và hoàn thiện chương trình Công tác Đoàn năm học 2017 – 2018.

          - Cử đội văn nghệ Đoàn trường tham gia lễ kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Phường Hà Huy Tập.   

          - Phối hợp với các phòng chức năng, khoa chuyên môn của nhà trường tổ chức lớp “Khởi sự doanh nghiệp” cho các sinh viên nhà trường.

          - Tổ chức đêm Gala “Chào mừng Tân sinh viên” và trao thưởng cho các sinh viên có thành tích xuất sắc trong Công tác đoàn, Phong trào thanh niên năm học 2016 – 2017.

          Trên đây là báo cáo tổng kết những hoạt động trong Công tác đoàn và phong trào thanh niên tháng 08/2017 và phương hướng chủ yếu tháng 9/2017 của Đoàn trường Đại học Kinh tế Nghệ An. Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có gì phát sinh Đoàn trường sẽ xin ý kiến chỉ đạo của Đảng uỷ, BGH nhà trường, tổ chức Đoàn, Hội cấp trên và sẽ báo cáo bằng văn bản trong tháng tới./.

Nơi nhận:

- Đảng uỷ, BGH. (B/cáo)

- BTV tỉnh đoàn Nghệ An. (B/cáo)

- BTK Hội sinh viên tỉnh. (B/cáo)

- Ban TTNTH tỉnh đoàn. (B/cáo)

- Ban TG  tỉnh đoàn. (B/cáo)

- Văn phòng tỉnh đoàn. (B/cáo)

- Các LCĐ (Th/hiện)

- Chi đoàn GV (Th/hiện)

- Lưu Vp.

TM. BAN THƯỜNG VỤ  ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

(Đã ký)

 

Nguyễn Mạnh Hưng

 

 

 

 

 

 

 

 


Bài viết khác