Tổ chức đoàn thể

TỔ CÔNG ĐOÀN

TỔ NỮ CÔNG

Đ/c: Lê Phương

Chức vụ: Tổ trưởng tổ công đoàn

                 Tổ trưởng tổ nữ công

Điện thoại: 0912.363.622

BAN CHẤP HÀNH LIÊN CHI ĐOÀN

1. Đ/c Ngô Thị Thương Huyền

Chức vụ: Bí thư LCĐ

SĐT: 0917.794.986

2. Đ/c Nguyễn Thị Phương Chi

Chức vụ: Phó bí thư LCĐ

SĐT: 0977.055.224

3. Đ/c Nguyễn Thị Trinh

Chức vụ: Ủy viên BCH

4. Đ/c Nguyễn Văn Hùng

Chức vụ: Ủy viên BCH

5. Đ/c Nguyễn Thị Thuỳ Trang

Chức vụ: Ủy viên BCH

6. Đ/c Hoàng Hoài Nhi

Chức vụ: Ủy viên BCH

7. Đ/c Hồ Ngọc Trọng

Chức vụ: Ủy viên BCH


Bài viết khác