Ban chủ nhiệm Khoa

 

  Họ và tên: Phạm Đức Giáp

  Học hàm - Học vị: Thạc sĩ, Nghiên cứu sinh

  Chức vụ: Phụ trách Khoa

  Điện thoại: 0945.813.888

 Email: ducgiap.nace@gmail.com

  Địa chỉ: Nghi Xuân - Nghi Lộc - NA

  Họ và tên: Lê Thị Vân Hà

  Học hàm - Học vị: Thạc sĩ

  Chức vụ: Phó trưởng Khoa

  Điện thoại: 0913.088.446

  Email: vanhakt76@gmail.com

  Địa chỉ: Hà Huy Tập - TP Vinh - NA

 


Bài viết khác