Serminar "Hoàn thiện Mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo chuyên ngành Kế toán"

           Thực hiện kế hoạch giảng dạy và Nghiên cứu khoa học năm học 2022-2023, tại Hội trường tầng 3, nhà A chiều ngày 30/9/2022 Khoa Kế toán – Kiểm toán tổ chức Serminar: Hoàn thiện Mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo chuyên ngành Kế toán. Mục đích Seminar: Rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện mục tiêu và chuẩn đầu ra của CTĐT ngành Kế toán theo Quyết định 1982 về khung năng lực trình độ Quốc gia nhằm thực hiện rà soát chương trình đào tạo chuyên ngành Kế toán theo đúng kế hoạch của Nhà trường. Tham dự Seminar có toàn bộ cán bộ, giảng viên Khoa Kế toán - Kiểm toán và cô Lê Thị Tú Anh - Phó trưởng phòng Thanh tra - Khảo thí và quản lý chất lượng.

Thầy Phạm Đức Giáp - Trưởng khoa phát biểu khai mạc

          

          Nội dung Seminar được các giảng viên thảo luận bao gồm:

- Làm rõ Quy định 1982 về khung trình độ Quốc gia Việt Nam.

- Rà soát mục tiêu, chuẩn đầu ra theo hướng đo lường, đánh giá được theo các cấp độ tư duy.

+ Rà soát chuẩn đầu ra tương thích với mục tiêu của chương trình đào tạo.

+ Rà soát chuẩn đầu ra thể hiện được bậc trình độ cụ thể và đáp ứng được chuẩn đầu ra về kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm, năng lực cần thiết theo quy định cho bậc trình độ tương ứng theo QĐ 1982 -  Khung trình độ quốc gia Việt Nam.

          

Cô Lê Thị Vân Hà - Tổ trưởng tổ rà soát CTĐT ngành kế toán chủ trì thảo luận

          Các giảng viên tham gia Seminar đã trình bày, thảo luận, góp ý và đi đến thống nhất về  mục tiêu, chuẩn đầu ra chuyên ngành kế toán theo hướng đo lường, đánh giá được theo các cấp độ tư duy, chuẩn đầu ra tương thích với mục tiêu của chương trình đào tạo và thể hiện được bậc trình độ cụ thể và đáp ứng được chuẩn đầu ra về kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm, năng lực cần thiết theo quy định cho bậc trình độ tương ứng theo QĐ 1982 -  Khung trình độ quốc gia Việt Nam.

Tin bài: Nguyễn Thị Hoa


Bài viết khác