Báo cáo kết quả ủng hộ xã nghèo Miền Tây tỉnh Nghệ An

Thực hiện QĐ 2012/QĐ-UBND ngày 3/5/2014 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phân công các cơ quan đơn vị ủng hộ xã nghèo Miền Tây tỉnh Nghệ An.


Bài viết khác