Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2014

Năm 2014 là năm thứ 4 Đảng bộ tiếp tục thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp trong điều kiện nội bộ ổn định đoàn kếtđồng thuận cao


Bài viết khác