Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của phòng quản lý CSVC

I . Chức năng: Tham mưu và giúp Hiệu trưởng các hoạt động về kế hoạch xây dựng, mua sắm, bố trí sử dụng, bảo quản, sửa chữa toàn bộ cơ sở vật chất của trường: đất dai, nhà của, vật kiến trúc, công trình điện, nước, tài sản, vật tư, thiết bị phục vụ thí nghiệm, thực hành, hoạt động chuyên môn, làm việc, nghiên cứu khoa học, và các hoạt động khác của các đơn vị, cá nhân trong toàn trường

Thực hiện xây dựng, sửa chữa, nâng cấp nhà cửa, vật kiến trúc, mua sắm toàn bộ vật tư, thiết bị thuộc nguồn ngân sách nằm trong tài khoản hành chính sự nghiệp và các dự án dành cho thiết bị, vật tư thí nghiệm, thực hành; đề xuất cung cấp, bảo quản, theo dõi sử dụng tài sản của trường phục vụ giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, quản lý và hoạt động chuyên môn.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Lập và thực hiện kế hoạch xây dựng, nâng cấp, sửa chữa các công trình vật kiến trúc và cơ sở vật chất của trường;

2. Tổ chức thiết kế, lập dự toán, giám sát thi công, nghiệm thu các công trình hoặc các lô hàng theo quy định hiện hành;

3. Phân phối với các đơn vị trong trường tổ chức quản lý cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị, các phương tiện làm việc, giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học; quản lý kho vật tư, thiết bị, văn phòng phẩm, vật rẻ tiền dễ hỏng;

4. Đảm bảo điện, nước cho các hoạt động của trường (trừ khu nội trú cho HSSV). Quản lý đất đai, nhà cửa, tài sản. Xây dựng, sửa chữa, bổ sung, mua sắm vật tư, thiết bị, nâng cấp giảng đường, phòng thí nghiệm, phòng làm việc; mua sắm, cấp máy móc, trang thiết bị, vật tư, văn phòng phẩm, dụng cụ làm việc, giảng dạy, và các thiết bị phong cháy chữa cháy và phòng chống bảo lụt;

5. Thường trực hội đồng tư vấn về quản lý đất, mua sắm trang thiết bị phong cháy chữa cháy và phòng chống bảo lụt;

6. Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập, thi tuyển sinh, chấm tuyển và đón tiếp sinh viên mới cho các kỳ tuyển sinh hàng năm;

7. Tham gia kiểm kê, thanh lý tài sản định kỳ và bất thườg;

8. Phục vụ các phòng giáo viên chờ lên lớp, các phòng học lớn trong trường;

9. Chủ trì phối hợp tổ chức các lớp tập huấn sử dụng các trang thiết bị máy móc của các phòng thí nghiệm để khai thác có hiệu quả các thiết bị được đầu tư;

10. Tổ chức thực hiện công tác vệ sinh môi trường trong khuôn viên nhà trường (trừ nhà làm việc hành chính, các khoa và khu nội trú ký túc xá); phối hợp khoa Nông lâm ngư tổ chức việc trồng, tưới và chăm sóc cây xanh, cây cảnh trong trường;

11. Thực hiện công tác tổng hợp về các lĩnh vự được phân công; thống kê, báo cáo kịp thời theo yêu cầu của cấp trên và của trường;

12. Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện, thiết bị được nhà trường giao; tổ chức triển khai và phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình xây dựng và phát triển

 

Trưởng phòng:            Nguyễn Thế Hải                     Điện thoại: 091 258 3884

Phó trưởng phòng :     Nguyễn Đình Hà                     Điện thoại: 096 995 2345


Bài viết khác