Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức phòng Quản lý CSVC
BỘ PHẬN QUẢN LÝ

Họ và tên: Nguyễn Thế Hải

Học hàm - Học vị: Kỹ sư Thủy lợi

Chức vụ: Trưởng phòng

Địa chỉ: Phường Cửa Nam - Thành phố Vinh - Nghệ An                              

Điện thoại: 0912 583884

Email: nguyentheha@yahoo.com

Họ và tên: Nguyễn Đình Hà

Học hàm - Học vị: Thạc sỹ Quản trị KD

Chức vụ: P.Trưởng phòng

Địa chỉ: Phường Hà Huy Tập - Thành phố Vinh - Nghệ An                           

Điện thoại: 09969952345

Email: dinhhaqttb@gmal.com

CÁC BỘ PHẬN TRONG PHÒNG
Tổ quản lý điện, nước

Họ và tên: Nguyễn Văn Thông

Học hàm - Học vị: Trung cấp điện

Chức vụ: Tổ trưởng quản lý điện

Địa chỉ: Phường Cửa Nam - Thành phố Vinh - Nghệ An                           

Điện thoại: 0943 663375

Email: vanthongqt@gmal.com

Tổ Quản lý Ký túc xá

Họ và tên: Hoàng Quốc Sơn

Học hàm - Học vị: Cử nhân Quản trị

Chức vụ: Trưởng ban KTX

Địa chỉ: Phường Cửa Nam - Thành phố Vinh - Nghệ An                           

Điện thoại: 0986 278478

Email: hoangsonktx@gmal.com

Họ và tên: Đặng Thị Thu Hằng

Học hàm - Học vị: Cử nhân

Chức vụ: Chuyên viên KTX

Địa chỉ: Xã Hưng Đông - Thành phố Vinh - Nghệ An                           

Điện thoại: 0339.615.688

 

Tổ hội trường

Họ và tên: Nguyễn Thị Huế

Học hàm - Học vị: Cao đẳng

Chức vụ: Nhân viên Hội trường

Địa chỉ: Phường Hà Huy Tập - Thành phố Vinh - Nghệ An                           

Điện thoại: 0982 987279

Email: nguyenhueht@gmal.com

Họ và tên: Nguyễn Thị Thành

Học hàm - Cử nhân

Chức vụ: Nhân viên hội trường

Địa chỉ: Xã Nghi Phú - Thành phố Vinh - Nghệ An                           

Điện thoại: 0986639949

Email: thanhqlcsvc@gmal.com

 


Bài viết khác