Nội quy Nhà giáo dục thể chất Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

 

NỘI QUY

NHÀ GIÁO DỤC THỂ CHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN

 

Để tổ chức các hoạt động TDTT và giảng dạy trong nhà Giáo dục thể chất hiệu quả tốt. Hiệu trưởng ban hành nội quy để các tổ chức, cá nhân trong và ngoài trường nghiêm chỉnh chấp hành các quy định sau:

I. MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG

1. Không mang chất cháy, nổ, chất gây nguy hại cho sức khoẻ và sử dụng chất gây nghiện trong nhà giáo dục thể chất và khuôn viên nhà trường.

2. Giữ gìn an ninh trật tự và vệ sinh chung, không khạc nhổ, không vứt rác bừa bãi trong và ngoài khu vực nhà giáo dục thể chất.

3. Bảo quản tài sản, trang thiết bị trong nhà giáo dục thể chất, nếu làm hư hỏng, mất mát tài sản thì phải bồi thường. Không tự ý thay đổi hoặc bổ sung các loại tài sản, trang thiết bị trong nhà giáo dục thể chất.

4. Nghiêm cấm trẻ em vào khu vực nhà Giáo dục thể chất làm ảnh hưởng chung đến quá trình giảng dạy hoặc tập luyện, thi đấu TDTT. 

5. Có thái độ lịch sự, đoàn kết, tinh thần vui vẻ trong quá trình tập luyện thể dục thể thao.

6. Kiểm tra, tắt tất cả các thiết bị điện, nước; khóa cửa nhà thi đấu sau khi kết thúc các các hoạt động thể dục, thể thao hoặc giảng dạy trong buổi.

II. MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1. Đối với cán bộ, giảng viên, sinh viên của nhà trường

1.1. Sử dụng nhà Giáo dục thể chất để giảng dạy cầu lông hoặc các môn học Thể dục phù hợp theo lịch giảng dạy hoặc Kế hoạch đã được sự đồng ý của lãnh đạo.

1.2. Sử dụng nhà Giáo dục thể chất để đánh cầu lông, bóng chuyền hơi ngoài giờ hành chính đúng vị trí sân quy định.

1.3. Sau mỗi buổi học hoặc buổi luyện tập phải có trách nhiệm dọn dẹp đảm bảo vệ sinh chung.

2. Đối với các tổ chức, cá nhân ngoài trường

2.1. Chỉ được phép đánh cầu lông, bóng chuyền hơi đúng theo đối tượng, thành phần đã đăng ký (hợp đồng); không rủ người ngoài tham gia khi chưa được phép.

2.2. Chấp hành đúng thời gian quy định (Buổi sáng từ 5 giờ đến 6 giờ 30 phút; Buổi chiều từ 17 giờ 30 phút đến 19 giờ 30 phút).

2.3. Sau mỗi buổi luyện tập hoặc thi đấu có trách nhiệm vệ sinh sạch sẽ.

2.4. Khi tổ chức các giải đấu hoặc các phát sinh khác phải được sự đồng ý của Lãnh đạo nhà trường.

Yêu cầu cán bộ, giảng viên, sinh viên và cá nhân thực hiện nghiêm túc. Trường hợp làm trái với các quy định trên, tuỳ thuộc mức độ cụ thể, Ban giám hiệu nhà trường sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

    KT. HIỆU TRƯỞNG

    P. HIỆU TRƯỞNG

               (đã ký)

TS. Trương Quang Ngân

 

 

 

 

 

 


Bài viết khác