Quy định về công tác sử dụng, bảo quản trang thiết bị và tài sản

Học sinh, sinh viên Trường Đại học Kinh tế Nghệ An phải thực hiện nghiêm túc những quy định sau đây:

QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC SỬ DỤNG, BẢO QUẢN

TRANG THIẾT BỊ VÀ TÀI SẢN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN

ĐỐI VỚI HỌC SINH - SINH VIÊN.

Học sinh, sinh viên Trường Đại học Kinh tế Nghệ An phải thực hiện nghiêm túc những quy định sau đây:

I. Các hành vi cấm không được làm trong khu vực Trường.

  1. Không treo áp phích, băng rôn, biểu ngữ tại bất cứ vị trí nào trong khu vực trường khi chưa được phép bằng văn bản của các Phòng, Ban chức năng.
  2. Phải giữ gìn vệ sinh, ngăn nắp, không ăn uống xả rác trong phòng học, không ca hát hoặc gây ồn ào trong giờ học làm ảnh hưởng đến các phòng học lân cận.  
  3. Không tự ý viết, vẽ, dán trên tường, bàn ghế, hành lang, lan can, trong các phòng học và các khu vực khác trong toàn bộ khuôn viên trường.
  4. Không chặt, phá cây cảnh, leo trèo hái quả, bắt chim chóc trong trường, không đá bóng, đá cầu trong lớp học và hành lang, đường sá nội bộ, vườn hoa, lề đường khu vực trường.
  1. Không ngồi, chạy nhảy trên bàn, leo trèo trên lan can, gạch, xé và bôi xóa các thông báo, thông tin của nhà trường.
  2. Nghiêm cấm di chuyển bàn ghế, bảng, bục trong phòng học, giảng đường (khi chưa có sự đồng ý của nhà trường); nghiêm cấm việc vô tình hay cố ý làm hỏng các thiết bị (nhà vệ sinh, cửa kính, bình nước uống, bảng hiệu, đèn, quạt, gạch nền, gạch tường, và tất cả các thiết bị khác …); thiết bị giảng dạy học tập (micro, đèn chiếu, máy tính …)
  1. Nghiêm cấm lãng phí điện nước. Phải tắt đèn, quạt khi ra khỏi phòng học; sau khi tan học;

 

II. Các hành vi được khuyến khích, động viên, khen thưởng thực hiện.

  1. Chấp hành đúng Nội quy giảng đường, phòng học, Quy định về sử dụng, bảo quản trang thiết bị, tài sản của trường, các quy định có liên quan khác.
  1. Sinh viên có sự tự giác giữ gìn vệ sinh chung cho giảng đường, phòng học, hành lang, lan can, tường, trần, nhà vệ sinh, khuôn viên trường. Sinh viên tự giác bảo vệ môi trường học tập, có hành vi góp phần xây dựng nếp sống văn minh trường học (trường xanh, sạch, đẹp, giảng đường không rác).
  1. Sinh viên có sự tự giác tiết kiệm điện, nước, tự giác bảo vệ tài sản, thiết bị của nhà trường; có những hành vi cụ thể nhắc nhở, yêu cầu bạn đồng học, học sinh, sinh viên khác thực hiện nghiêm túc Quy định về sử dụng và bảo quản trang thiết bị, tài sản của trường; có hành động phản đối những hoạt động vi phạm qui định hoặc có hành động tố cáo, cung cấp bằng chứng về những vi phạm qui định của các bạn đồng học khác.

       HIỆU TRƯỞNG

           (đã ký)

 

              TS: Dương Xuân Thao


Bài viết khác