Kết quả chấm phúc khảo thi lần 1, học kỳ I (đợt 1), năm học 2022 - 2023

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN

PHÒNG THANH TRA – KHẢO THÍ & QLCL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO

(Kết quả chấm phúc khảo thi lần 1 HKI Đợt 1 Năm học 2022-2023)

TT Họ và tên Lớp SBD Môn Tổ bộ môn Điểm Điểm phúc khảo Kết quả
1 Hoàng Khắc Nam Kế toán K8.01 41 Toán Kinh tế  KHTN 0,3 0,3 Không thay đổi
2 Nguyễn Linh Nhi Kế toán K8.01 45 Toán Kinh tế  KHTN 1,5 1,5 Không thay đổi
3 Lê Thị Giang Kế toán K7.01 16 Lịch sử Đảng CSVN Tư tưởng 4,5 4,9 Tăng 0,4 điểm

 

NGƯỜI TỔNG HỢP TL. HIỆU TRƯỞNG
TP. THANH TRA  - KT&QLCL
(Đã ký) (Đã ký)

 

Chu Thị Phương Mai

 

Đinh Thị Thu Hương


Bài viết khác