Thông báo điểm trúng tuyển hệ Đại học chính quy năm 2020

Căn cứ Công văn số 1778/BGDĐT-GDĐH ngày 22/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non;

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An thông báo điểm trúng tuyển hệ Đại học chính quy năm 2020 đối với các thí sinh xét tuyển vào trường như sau:

THÔNG BÁO

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020

Tải File tại đây:


Bài viết khác