Thông báo xét tuyển bổ sung đợt 1 hệ đại học chính quy năm 2020

- Căn cứ vào thông tư 07/2020 ngày 20/03/2020 về sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT qui định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ. tiến sĩ, được sửa đổi, bổ sung tại thông tư 01/2019/TT-BGDĐT ngày 28/09/2019 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

- Căn cứ vào thông tư 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2020 về qui chế tuyển sinh trình độ đại học;tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non


Bài viết khác