Thông báo tuyển sinh đại học bằng thứ 2 chính quy năm 2020

Căn cứ Quyết định số 428/BGDĐT-GDĐH ngày 17 tháng 02 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Trường Đại học Kinh tế Nghệ An tổ chức hoạt động đào tạo cấp bằng tốt nghiệp thứ 2 trình độ đại học; Nhằm đáp ứng nhu cầu chuyên môn của nguồn nhân lực, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An tuyển sinh đào tạo đại học bằng thứ 2 chính quy như sau:

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN

 
 

Số:   805/TB-ĐHKTNA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    

 

Nghệ An, ngày 20 tháng 8 năm 2020

 

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC BẰNG THỨ 2 CHÍNH QUY NĂM 2020

Căn cứ Quyết định số 428/BGDĐT-GDĐH ngày 17 tháng 02 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Trường Đại học Kinh tế Nghệ An tổ chức hoạt động đào tạo cấp bằng tốt nghiệp thứ 2 trình độ đại học; Nhằm đáp ứng nhu cầu chuyên môn của nguồn nhân lực, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An tuyển sinh đào tạo đại học bằng thứ 2 chính quy như sau:

1. Các ngành và chỉ tiêu tuyển sinh:

- Kế toán, 50;

- Quản lý đất đai, 30.

2. Đối tượng, phương thức, lệ phí tuyển sinh:

- Đối tượng tuyển sinh: Người đã có bằng tốt nghiệp Đại học.

- Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển 02 môn:

+ Pháp luật đại cương;

+ Kinh tế chính trị.

- Lệ phí tuyển sinh, ôn thi và thi đầu vào: 760.000đ/thí sinh.

3. Thời gian tuyển sinh, đào tạo và học phí:

- Thời gian tuyển sinh:

+ Đợt 1: Từ ngày 20/8/2020 đến 20/9/2020;

+ Đợt 2: Từ ngày 01/10/2020 đến 31/12/2020.

- Thời gian đào tạo: 1,5 - 2,0 năm.

- Học phí năm học 2020 - 2021: 272.000đ/tín chỉ (theo quy định của Nhà nước đối với Trường công lập).

4. Hồ sơ tuyển sinh:

- Phiếu đăng ký tuyển sinh (Theo mẫu của nhà trường)

- Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp và Bảng điểm Đại học;

- Bản sao công chứng minh nhân dân.

- 02 ảnh 3x4 cm

5. Tổ chức đào tạo

Đào tạo tập trung, liên tục tại trường, theo phương thức tín chỉ và đề án đào tạo liên thông hiện hành của Nhà trường.

6. Thông tin liên hệ: 

Ban Tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế Nghệ An,

ĐC: Số 51- Lý Tự Trọng, Khối 12, P. Hà Huy Tập, Tp.Vinh, Nghệ An;

Hotline: 0918658876 (TS. Đinh Văn Tới- Trưởng Ban Tuyển sinh)

Email: bantuyensinh.nace@gmail.com

Với hình thức đào tạo theo học chế tín chỉ, Nhà trường tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên chủ động lựa chọn các môn học, thời gian học, lớp học phù hợp với kế hoạch cá nhân.

 

Nơi nhận:      
- Các tổ chức, cá nhân

- L­ưu VT, TTNN-TH    

HIỆU TR­ƯỞNG

(Đã ký)

TS. Dương Xuân Thao

 

 


Bài viết khác