LỊCH THI HỌC KỲ 1 ĐẠI HỌC KHÓA 6 (LẦN 2 - ĐỢT 2)

LỊCH THI HỌC KỲ 1 ĐẠI HỌC KHÓA 6 (LẦN 2 - ĐỢT 2)

LỊCH THI HỌC KỲ 1 ĐẠI HỌC KHÓA 6 (LẦN 2 - ĐỢT 2)

TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm SV  
1 Pháp luật đại cương K.toán + K.tế + QTKD + Thú y Ca 1 S Thứ 7  15/02/2020 23  
2 Triết học Mác - Lê Nin K.toán + K.tế + QTKD + Thú y Ca 2 S Thứ 7  15/02/2020 5  
3 Văn bản trong QL K.toán + K.tế + QTKD + Thú y Ca 1 C Thứ 7  15/02/2020 8  
4 Giáo dục thể chất K.toán + K.tế + QTKD + Thú y Ca 2 C Thứ 7  15/02/2020 7  
  Lệ phí thi lại: 50.000 đ/1 sv/1 môn

                Lưu ý:            * Sinh viên thi  buổi sáng ca 1 có mặt lúc 7 giờ   ; ca 2 có mặt lúc 8 giờ 30 phút                                       
                 *  Buổi chiều ca 1 có mặt 13 giờ 15 phút ; ca 2 có mặt lúc 15 giờ                                      

 


Bài viết khác