Danh sách sinh viên học đáp ứng Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đợt 2

Danh sách sinh viên học đáp ứng Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đợt 2 (khoá 8 trở về trước)

Thời gian học thứ 7 và chủ nhật hàng tuần từ 02/3/2024 đến 24/3/2024.

Đây là đợt Tiếng anh chuẩn đầu ra cuối cùng cho sinh viên khoá 8 trở về trước. Sinh viên nào không đăng ký học đợt này sẽ phải tự chịu mọi trách nhiệm liên quan đến việc không đáp ứng được chuẩn đầu ra và hoàn thành chương trình học.

Sau đây là danh sách điểm chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học tính đến ngày 02/2/2024

Môn Ngoại ngữ đạt từ 400 điểm trở lên, môn Tin học đạt từ 5 điểm trở lên

Xem chi tiết tại đây: Bấm xem tại đây

Danh sách bảng điểm xem chi tiết tại đây: https://drive.google.com/file/d/1IJUlPumqooZkCWkL7lqjs8S44F26sx9f/view?usp=sharing và https://drive.google.com/file/d/1nxpe6eboChPOVs0B5eY2zgzC5HhXeWmF/view?usp=sharing

 

Bài viết khác