Lịch học cho sinh viên nhập học muộn - Chính quy Khoá 10

                      Lịch học bắt đầu từ thứ 5 ngày 21/12/2023                    

 

KẾ HOẠCH HỌC BỔ SUNG CHO SINH VIÊN HỌC MUỘN KHÓA 10

1. Toán cho các nhà kinh tế: Học cả ngày thứ 3 ngày 2/1/2024 tại phòng      G 4.1 do GV: Bùi Đình Thắng

TT

Họ và tên

Lớp

Số tiết thiếu (nhập học muộn)

Ghi chú

1

Nguyễn Bình Minh

Kế toán K10 A1

12

 

2

Vương Thị Quỳnh Trang

Kế toán K10 A1

12

 

3

Nguyễn Thị Mỹ Hằng

Kế toán K10 A1

16

 

4

Nguyễn Thị Cẩm Giang

Kế toán K10 A1

16

 

5

Lê Thị Thùy Linh

Kế toán K10 A1

16

 

6

Trần Thị Bảo Trâm

Kế toán K10 A1

16

 

7

Ngô Thị Ái Vân

Kế toán K10 A1

24

 

8

Mai Thị Bình An

Kế toán K10 A3

15

 

9

Lê Thị Mai

Kế toán K10 A3

15

 

10

Trần Khắc Tiến Đạt

Kế toán K10 A3

18

 

11

Vi Đức Nhật

Kế toán K10 A3

18

 

12

Phạm Thọ Ý

Kinh tế K10A1

16

 

13

Lê Đức Anh

Kinh tế K10A1

16

 

14

Uông Trung Kiên

Kinh tế K10A1

26

 

15

Trương Đại Đồng

Kinh tế K10A1

24

 

16

Phạm Ngọc Anh

Kinh tế K10A1

28

 

17

Đăng Đức Lâm

Kinh tế K10A1

28

 

18

Phạm Lê Mạnh Vũ

Kinh tế K10A1

44

Học lại

19

Nguyễn Thành Đạt

Marketing K10A1

12

 

20

Lương Thị Vân Ly

Marketing K10A1

16

 

21

Trần Thị Hồng Anh

Marketing K10A1

16

 

22

Tăng Đình Toán

Marketing K10A1

24

 

23

Nguyễn Duy Quý

K10 QTKD

40

Học lại

24

Nguyễn Đình Minh

QTKD K10

50

Học lại

25

Tô Thị Giang

QTKD K10

50

Học lại

26

27

Hồ Sỹ Nhân

Chu Thị Khánh Linh

QTKD K10

Kế toán K10A2

40

12

Học lại

Học muộn

 

2. Toán cao cấp: Học cả ngày thứ 3 ngày 2/1/2024 tại phòng G 4.2 do GV: Bùi Thị Thanh

TT

Họ và tên

Lớp

Số tiết thiếu

Ghi chú

1

Moong Văn Hùng

K10 Thú y

22

 

2

Vũ Thị Giang

NNCNC

30

Học lại khóa sau

 

3. Tiếng Anh 1: Học cả ngày thứ 4 ngày 3/1/2024 tại phòng G4.2 do GV: Dương Thị Hà Lê

TT

Họ và tên

Lớp

Số tiết thiếu

Ghi chú

1

Mong Văn Hùng

Thú y

14

 

2

Vũ Thị Giang

NNCNC

17

 

 

4. Nhập môn CNTT: Học cả ngày thứ 3 ngày 2/1/2023 tại phòng G 6.5 do GV: Đào Thị Nha Trang

TT

Họ và tên

Lớp

Số tiết thiếu

Ghi chú

1

Nguyễn Anh Đức

CNTTK10A1

16

 

2

Đậu Đức Biên

CNTTK10A1

24

 

 

5. Pháp luật đại cương: Học cả ngày thứ 4 ngày 3/1/2024 tại phòng G 4.1 do GV: Nguyễn Thị Thảo

TT

Họ và tên

Lớp

Số tiết thiếu

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Yến Vy

Maketting K10

10

 

2

Lương Thị Vân Ly

Maketting K10

14

 

3

Trần Thị Hồng Anh

Maketting K10

14

 

4

Tăng Đình Toán

Maketting K10

18

 

5

Nguyễn Duy Qúy

QTKD K10

20

 

6

Phan Tâm Long

QTKD K10

20

 

7

Tô Thị Giang

QTKD K10

24

 

8

Nguyễn Đình Minh

QTKD K10

24

 

9

Võ Duy Qúy

QTKD K10

26

 

10

Moong Văn Hùng

Thú y k10

14

 

11

Lương Thị Vân Ly

Thú y k10

16

 

6. Marketing: Học cả ngày thứ 5 ngày 4/1/2024 tại phòng G 4.1 do GV: Lê Thị Trang

TT

Họ và tên

Lớp

Số tiết thiếu

Ghi chú

1

Nguyễn Đình Minh

QTKD K10

 

Học với khóa sau

2

Tô Thị Giang

QTKD K10

 

Học với khóa sau

5

Chu Thị Khánh Linh

Kế toán K10A2

10

 

6

Hoàng Hữu Huy

Kế toán K10A2

10

 

7

Mai Thị Bình An

Kế toán K10A2

10

 

8

Trần Thăng Tiến Đạt

Kế toán K10A2

15

 

9

Vi Đức Nhật

Kế toán K10A2

18

 

10

Ngô Hoài Sương

Kế toán K10A2

30

Học với khóa sau

11

Ngô Thị Ái Vân

Kế toán K10 A1

12

 

12

Lê Thị Thùy Linh

Kế toán K10 A1

12

 

13

Trần Thị Bảo Trâm

Kế toán K10 A1

12

 

14

Nguyễn Phúc Đạt

Kế toán K10 A1

26

Học với khóa sau

7.      Đại số tuyến tính: Học cả ngày thứ 4 ngày 3/1/2024 tại phòng G 4.3 do GV: Ngô Hà Châu Loan

TT

Họ và tên

Lớp

Số tiết thiếu

Ghi chú

1

Bùi Công Chánh

CNTT K10A2

9

 

2

Phạm Quang Huy

CNTT K10A2

9

 

3

Phạm Gia Huy

CNTT K10A2

12

 

4

Lê Thế Hợp

CNTT K10A2

12

 

 Nguyễn Anh Đức

CNTT K10A1 

9

 

6

Hoàng Phi Quân

CNTT K10A1

9

 

7

Đậu Đức Biên

CNTT K10A1

18

 

 

Sáng học 5 tiết, chiều học 5 tiết

Buổi sáng bắt đầu từ 7h, buổi chiều từ 13h15

 

                                                      

TT

Học phần

Lịch học

Phòng học

Giảng viên

1

Tin học ứng dụng

Thứ 2 T(6-9)

Thứ 3 T(6-9)

Thứ 5 T(6-9)

G6-3

ThS. Trần Thị Lê Na

2

Triết học Mác - Lênin

Thứ 5T(1-4)

Thứ 6T(1-4)

G5-1

TS. Trần Thị Bình


Bài viết khác