LỊCH THI HỌC KỲ 1 ĐẠI HỌC KHÓA 5 (ĐỢT 2)

LỊCH THI HỌC KỲ 1 ĐẠI HỌC KHÓA 5 (ĐỢT 2)

LỊCH THI HỌC KỲ 1 ĐẠI HỌC KHÓA 5 (ĐỢT 2)

TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm phòng  
1 Giáo dục thể chất 1 K.toán + K.tế + QTKD + Thú y Học xong thi   Yêu cầu:
2 Văn bản trong quản lý K.toán + K.tế + QTKD + Thú y Ca 2 C Thứ 2 07/01/2019   Giảng viên dạy các môn
3 Nguyên lý CBCN Mác 1 K.toán + K.tế + QTKD + Thú y Ca 2 C Thứ 6 11/01/2019   cung cấp đề cương ôn 
4 Pháp luật đại cương K.toán + K.tế + QTKD + Thú y Ca 2 C Thứ 4 16/01/2019   tập khi đã kết thúc hp

Lưu ý:         * Sinh viên thi  buổi sáng ca 1 có mặt lúc 7 giờ   ; ca 2 có mặt lúc 8 giờ 30 phút  

 *  Buổi chiều ca 1 có mặt 13 giờ 15 phút ; ca 2 có mặt lúc 15 giờ