LỊCH THI HỌC KỲ 7 ĐẠI HỌC KHÓA 3 (LẦN 2 - ĐỢT 2)

LỊCH THI HỌC KỲ 7 ĐẠI HỌC KHÓA 3 (LẦN 2 - ĐỢT 2)

LỊCH THI HỌC KỲ 7 ĐẠI HỌC KHÓA 3 (LẦN 2 - ĐỢT 2)

TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm SV  
1 Kiểm toán BCTC Kế toán Ca 2 S Thứ 4 05/02/2020 37  
  Kinh tế các ngành Kinh tế 1  
  Quản lý dự án đầu tư  QTKD 24  
  Sinh sản gia súc 2 Thú y 3  
  Bệnh truyền nhiễm thú y 2 Thú y 8  
2 Kế toán công Kế toán  Ca 1 C Thứ 4 05/02/2020 31  
  Quản trị TCDN QTKD 7  
  Bệnh nội khoa TY 2 Thú y 13  
  Bệnh ngoại khoa thú y Thú y 1  
3 Phân tích hoạt động KD Kế toán Ca 2 C Thứ 4 05/02/2020 31  
  Chăn nuôi trâu bò Thú y 2  
4 Tiếng Anh chuẩn đầu ra Kế toán + Kinh tế + QTKD + Đất đai + Thú y Ca 1 S Thứ 5 06/02/2020 61  
  Lệ phí thi lại: 50.000 đ/1 sv/1 môn

Lưu ý:                * Sinh viên thi  buổi sáng ca 1 có mặt lúc 7 giờ ;   ca 2 có mặt lúc 8 giờ 30 phút   

            *  Buổi chiều ca 1 có mặt 13 giờ 15 phút ;    ca 2 có mặt lúc 15 giờ