Thông báo chiêu sinh bồi dưỡng và cấp chứng chỉ Kế toán trưởng

Thực hiện Thông tư liên tịch số 04/2018/TT-BNV ngày 27 tháng 3 năm 2018 của Bộ Nội vụ “Hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán Nhà nước”; Thông tư số 199/2011/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính “Hướng dẫn thực hiện việc tổ chức bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng”,

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

   TRƯỜNG ĐH KINH TẾ NGHỆ AN

 

 
 
 

Số   451 /TB-ĐHKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

               Nghệ An, ngày  01 tháng 6  năm 2020

 

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

BỒI DƯỠNG VÀ CẤP CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG

 

Thực hiện Thông tư liên tịch số 04/2018/TT-BNV ngày 27 tháng 3 năm 2018 của Bộ Nội vụ “Hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán Nhà nước”; Thông tư số 199/2011/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính “Hướng dẫn thực hiện việc tổ chức bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng”,

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An liên tục mở các lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ "Kế toán trưởng". Học viên nhanh chóng được cấp chứng chỉ sau khi kết thúc khoá học để phục vụ cho công tác chuyên môn và bổ nhiệm.

1. Điều kiện tham dự khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng

-  Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về tài chính, kế toán, kiểm toán từ bậc trung cấp trở lên.

- Đã thông qua công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán là 02 năm đối với người có trình độ đại học trở lên và 03 năm đối với những người có trình độ trung cấp hoặc cao đẳng kể từ ngày ghi trên bằng tốt nghiệp (bằng phô tô có công chứng).

2. Thời gian học và cấp chứng chỉ:

- Khai giảng: 7h30’, thứ bảy hàng tuần.

- Lịch học: Thứ bảy và chủ nhật hàng tuần;

- Lịch thi tốt nghiệp: Sau khi hoàn thành khóa bồi dưỡng.

3. Học phí và lệ phí: 3.000.000 đồng/ học viên/khóa.

4. Địa điểm mở lớp: Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

6. Hồ sơ tham gia học gồm:

- Đơn xin đăng ký học (theo mẫu) có xác nhận đơn vị công tác (kèm theo).

- 2 ảnh 3x4.

- Bằng tốt nghiệp photo công chứng.

7. Đơn vị tổ chức đào tạo:

Địa chỉ: Nhà E- Trường ĐH Kinh tế Nghệ An

51- Lý Tự Trọng- Phường Hà Huy Tập- Thành phố Vinh- Nghệ An

Hotline: 0918658876 (TS. Đinh Văn Tới- Giám đốc Trung tâm).

Email: ts.dinhvantoi@gmail.com

      

Nơi nhận:      
- Các tổ chức, cá nhân;

-L­ưu VT, TTNN-TH    

HIỆU TR­ƯỞNG

(Đã ký)

TS. Dương Xuân Thao

 

                     DOWNLOAD: ĐƠN XIN HỌC LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG


Bài viết khác