Bế mạc Chương trình đánh giá ngoài chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 21001:2018 tại Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

          Ngày 29 và 30/01/2024, Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (Quacert) - Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam đã tổ chức đánh giá chứng nhận giai đoạn 2 Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 21001:2018 tại Trường Đại học Kinh tế Nghệ An.

          Tham gia đoàn đánh giá lần này có Lê Vũ Soái - Chuyên gia đánh giá trưởng - Trưởng đoàn, ông Phạm Mạnh Cường - Thành viên Sau phiên khai mạc, đoàn đã tiến hành đánh giá tại các phòng, khoa, viện, bộ phận và trung tâm nằm trong hệ thống chất lượng của Nhà trường.

       Sau 2 ngày làm việc tích cực, Quacert đã hoàn thành công tác đánh giá chứng nhận giai đoạn 2 Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 21001: 2018 của Nhà trường.

Chuyên gia đánh giá làm việc với khoa Kinh tế Quản trị kinh doanh

           Vào lúc 16h00 ngày 30/01/2024, các chuyên gia đã có buổi tổng kết đánh giá với sự có mặt của các đại diện lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế Nghệ An gồm: TS. Nguyễn Đình Tường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; TS. Trương Quang Ngân - Phó Hiệu trưởng và đại diện lãnh đạo các phòng, khoa trung tâm.

Chuyên gia đánh giá làm việc với khoa Kế toán kiểm toán

           Báo cáo kết quả đánh giá, ông Lê Vũ Soái - Chuyên gia đánh giá trưởng - Trưởng đoàn cho biết: Một trong những mặt mạnh của Trường Đại học Kinh tế Nghệ An là đội ngũ cán bộ, giảng viên có năng lực và trình độ cao, hệ thống quản lý đáp ứng được yêu cầu, hồ sơ, văn bản được lưu trữ rõ ràng, thuận tiện trong sử dụng và truy cập. Về cơ bản, các quy trình đã được thiết lập theo hệ thống quản lý chất lượng, đáp ứng yêu cầu đề ra.

Chuyên gia đánh giá làm việc với phòng Tổ chức Hành chính

            Qua quá trình đánh giá, đoàn ghi nhận tại thời điểm đánh giá Trường Đại học Kinh tế Nghệ An không có điểm không phù hợp loại 1. Nhưng vẫn còn một số điểm Nhà trường cần lưu ý như cần cập nhật các quy trình quản lý cho phù hợp với Hệ thống quản lý chất lượng ISO 21001:2018; tăng cường công tác truyền thông, phổ biến, đào tạo cho toàn thể cán bộ, giảng viên NAUE về sự thay đổi chính sách chất lượng của trường…

          Ông Lê Vũ Soái cũng cho biết, bằng việc tích cực hoàn thiện các điểm lưu ý đoàn đưa ra thì Nhà trường sẽ được Trung tâm chứng nhận phù hợp Quacert cấp chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 21001:2018 trong thời gian tới.

Tin bài: Ban truyền thông

 

 


Bài viết khác