Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

         Sáng ngày 26/8/2022, Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế Nghệ An đã tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và nghe thông tin thời sự quý III/2022 cho toàn thể cán bộ, giảng viên và đảng viên toàn trường.

Đồng chí Lê Viết Vinh, Đảng ủy viên phát biểu khai mạc Hội nghị

          Hội nghị có sự tham gia của Đại tá, ThS. Trương Xuân Dũng - Phó trưởng khoa Quân sự địa phương - Trường Quân sự Quân khu 4; ThS. Nguyễn Đình Tường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; TS. Trương Quang Ngân - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng; TS. Nguyễn Ngọc Hiếu - Hiệu trưởng cùng toàn thể cán bộ, giảng viên và đảng viên toàn trường.

ThS. Nguyễn Đình Tường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường - báo cáo tại Hội nghị

         ThS. Nguyễn Đình Tường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường - Truyền đạt nội dung Nghị quyết hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, các chuyên đề Nghị quyết số 18-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới, phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới” và một số thông tin quan trọng về tình hình thời sự trong nước và quốc tế.

Đại tá, ThS. Trương Xuân Dũng - Phó trưởng khoa Quân sự địa phương Trường Quân sự Quân khu 4 - báo cáo tại Hội nghị

         Hội nghị cũng được nghe báo cáo viên - Đại tá, ThS. Trương Xuân Dũng - Phó trưởng khoa Quân sự địa phương Trường Quân sự Quân khu 4 - thông tin thời sự về cuộc chiến Ucraina - Nga; Mối quan hệ giữa các nước lớn ảnh hưởng đến Quốc phòng An ninh Việt Nam; Tình hình Biển Đông và eo biển Đài Loan; Một số nét về kinh tế xã hội 7 tháng đầu năm và một số định hướng chiến lược về QPAN Việt Nam trong giai đoạn tới.

Toàn cảnh Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

         Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng. Thông qua việc triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sẽ giúp cấp uỷ các cấp, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên các chi bộ, các tổ chức đoàn thể chính trị trong Nhà trường nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong văn kiện Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

         Trên cơ sở đó, định hướng cấp ủy các cấp tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong đơn vị, tổ chức và đội ngũ viên chức, người lao động; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII thiết thực, hiệu quả. Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII, đưa văn kiện Hội nghị nhanh chóng đi vào thực tiễn hoạt động của trường, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Tin bài: Ban Truyền thông


Bài viết khác