Khai giảng Lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về công tác Văn hóa – Xã hội cho cán bộ, công chức cấp xã năm 2022

          Ngày 01/12, Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An phối hợp với Trường Đại học Kinh tế Nghệ An tổ chức Lễ khai giảng Lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về công tác Văn hóa - Xã hội cho cán bộ, công chức cấp xã năm 2022. Với sự tham gia của hơn 100 học viên là cán bộ, công chức ở các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

          Tham dự Lễ khai mạc có: Ông Ngô Trí Cương - Trưởng Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An; TS. Nguyễn Ngọc Hiếu – Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Nghệ An; Trưởng/Phó các phòng/khoa; các cán bộ, giảng viên và hơn 100 học viên tham dự.

Đại biểu và học viên tham dự Lễ khai giảng lớp tập huấn

          Phát biểu khai mạc, ông Ngô Trí Cương - Trưởng Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên Sở Nội vụ cho biết: Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở, hàng năm, Sở Nội vụ tỉnh đều xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn cho các cán bộ, công chức văn hóa - xã hội với những nội dung thiết thực, qua đó, giúp những người làm văn hóa - xã hội nâng cao kỹ năng, tổ chức được đa dạng các hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, sử dụng và khai thác tốt các thiết chế văn hóa ở cơ sở, phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Ông Ngô Trí Cương cũng đề nghị các học viên tham gia lớp học cần nghiêm túc học tập với tinh thần cầu thị, tuyệt đối chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế của lớp học. Trong quá trình học tập, các học viên gắn lý luận với thực tiễn, nhất là thực tiễn tại địa phương, cơ quan, đơn vị, để vận dụng những kiến thức, kỹ năng tiếp thu được vào công việc của mình nhằm thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ông Ngô Trí Cương - Trưởng Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên Sở Nội vụ - phát biểu khai mạc lớp tập huấn

          Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ văn hóa - xã hội năm 2022 là dịp các học viên sẽ được trao đổi, thảo luận, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ vào thực tiễn và chia sẻ về những hạn chế, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, qua đó, tham mưu tốt công tác ngành văn hóa - xã hội tại địa phương. Trường Đại học Kinh tế Nghệ An với đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm trong giảng dạy và nghiên cứu sẽ truyền đạt những thông tin, kiến thức, kỹ năng bổ ích, thiết thực cho các học viên, Nhà trường sẽ tạo điều kiện thuận lợi, tốt nhất để lớp học đạt kết quả cao, chúc các học viên có những ngày học bổ ích và ý nghĩa cùng các giảng viên Trường đại học Kinh tế Nghệ An - Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Nghệ An phát biểu.

TS. Nguyễn Ngọc Hiếu - Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Nghệ An - phát biểu khai mạc tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về công tác Văn hóa - Xã hội cho cán bộ, công chức cấp xã năm 2022

          Trong thời gian bồi dưỡng các học viên được truyền đạt các chuyên đề: Quan điểm, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về văn hóa; Quản lý nhà nước về văn hóa; Công tác tham mưu về quản lý nhà nước đối với lĩnh vực văn hoá cho Ủy ban nhân dân cấp xã; Kỹ năng xây dựng kế hoạch quản lý, tổ chức các hoạt động văn hóa lịch trên địa bàn cấp xã; Kỹ năng xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước ở khu dân cư, thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa trên địa bàn cấp xã; Kỹ năng quản lý, hướng dẫn bảo vệ, khai thác giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch trên địa bàn cấp xã; Kỹ năng quản lý, hướng dẫn và tổ chức công tác gia đình trên địa bàn cấp xã.

Lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng kỹ năng điều hành, quản lý công tác văn hóa cho đội ngũ cán bộ văn hóa cấp cơ sở

          Tại lớp tập huấn, ThS. Hồ Thị Hoàng Lương cung cấp thông tin về những điểm mới, cơ bản, đáng chú ý của các văn bản nêu trên; đồng thời trao đổi, làm rõ những ý kiến còn vướng mắc để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành văn hóa - xã hội; góp phần đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trong tình hình mới.

ThS. Hồ Thị Hoàng Lương - giảng viên Trường Đại học Kinh tế Nghệ An 

Học viên tích cực, chủ động tương tác cùng giảng viên

          Để bảo đảm yêu cầu nhiệm vụ này trong điều kiện xã hội và trình độ dân trí ngày càng cao, hơn lúc nào hết, cần có một đội ngũ công chức văn hóa có năng lực tổ chức các hoạt động thực tiễn, am hiểu những hoạt động mang tính đặc thù của ngành văn hóa. Đây chính là nhân tố then chốt góp phần khơi thông những mạch nguồn văn hóa, để văn hóa thực sự trở thành nguồn lực nội sinh, là sức mạnh mềm trong phát triển đất nước.

ThS. Dương Tiến Dũng - Truyền tải nội dung chuyên đề "Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở"

Tin bài: Ban truyền thông


Bài viết khác