Khai giảng lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên sâu về Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng - Môi trường cho cán bộ công chức cấp xã tỉnh Nghệ An

          Sáng 21/11/2022, Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An phối hợp với Trường Đại học Kinh tế Nghệ An tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên sâu về Địa chính - Nông nghiệp, Xây dựng - Môi trường cho cán bộ công chức cấp xã tỉnh Nghệ An năm 2022, Lớp tập huấn nhằm góp phần nâng cao trình độ, năng lực, đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm nhằm thực hiện tốt hơn mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025.

          Dự lễ khai giảng và phát biểu chỉ đạo lớp bồi dưỡng có: Ông Ngô Trí Cương - Trưởng Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên Sở Nội vụ. Về phía Trường Đại học Kinh tế Nghệ An có: TS. Trương Quang Ngân - Phó Hiệu trưởng; TS. Đỗ Ngọc Đài - Trưởng phòng Quản lý đào tạo - Khoa học & HTQT; các đồng chí Trưởng/Phó các phòng/khoa, các giảng viên và hơn 100 học viên là các cán bộ Địa chính - Nông nghiệp, Xây dựng - Môi trường thuộc các xã, phường, thị trấn tỉnh Nghệ An.

Lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên sâu về Địa chính - Nông nghiệp, Xây dựng - Môi trường cho cán bộ công chức cấp xã tỉnh Nghệ An

          Phát biểu tại lễ khai giảng lớp bồi dưỡng đồng chí Ngô Trí Cương - Trưởng Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên Sở Nội vụ nhấn mạnh về tầm quan trọng của công tác Địa chính - Nông nghiệp, Xây dựng - Môi trường và đặc biệt là các cán bộ trực tiếp tại địa phương như các công chức địa chính - Nông nghiệp, Xây dựng - Môi trường. Trên cơ sở đó đồng chí cũng yêu cầu đề nghị và giao nhiệm vụ cho đơn vị tổ chức lớp học cũng như các giảng viên các học viên trong thời gian ngắn 5 ngày tập trung tiếp thu lĩnh hội những kiến thức về bồi dưỡng chuyên sâu về đất đai - Nông nghiệp, Xây dựng - Môi trường.

Ông Ngô Trí Cương - Trưởng Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên Sở Nội vụ dự lễ khai giảng và phát biểu chỉ đạo

TS. Trương Quang Ngân, Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu chỉ đạo khóa tập huấn

          Lớp được tổ chức theo hình thức học tập trung 05 ngày, nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng năng lực lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên sâu về Địa chính - Nông nghiệp, Xây dựng - Môi trường cho cán bộ công chức cấp xã tỉnh Nghệ An.

Nội dung bồi dưỡng gồm 05 chuyên đề: 

Chuyên đề 1: Bồi dưỡng chuyên sâu về kỹ năng nghiệp vụ trong công tác quy hoạch sử dụng đất ở địa phương

Chuyên đề 2: Kỹ năng nghiệp vụ trong công tác triển khai, hướng dẫn người
dân thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật đất đai.

Chuyên đề 3: Kỹ năng nghiệp vụ trong công tác giám sát việc thực hiện
quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.

Chuyên đề 4: Bồi dưỡng chuyên sâu về kỹ năng nghiệp vụ trong công tác giám
sát, thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đất đai.

Chuyên đề 5: Bồi dưỡng chuyên sâu về kỹ năng nghiệp vụ trong công tác truyền thông, quản lý môi trường đô thị, khu công nghiệp và nông thôn.

TS. Trần Thái Yên chia sẻ các nội dung lớp bồi dưỡng

          Ngay sau chương trình khai giảng, các học viên đã được TS. Trần Thái Yên chia sẻ các nội dung chuyên đề Lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên sâu về Địa chính - Nông nghiệp, Xây dựng - Môi trường cho cán bộ công chức cấp xã tỉnh Nghệ An

          Với những kiến thức được bồi dưỡng, trao đổi trong quá trình tập huấn từ các giảng viên sẽ là hành trang bổ ích cho các cán bộ địa phương trong công việc xây dựng, thiết kế và giải quyết vấn đề liên quan về nông nghiệp, nông thôn tại địa phương.

Các cán bộ địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng - Môi trường ở xã, phường, thị trấn tham dự lớp tập huấn

ThS. Nguyễn Văn Toàn - Phó Trưởng phòng Quản lý Đào tạo - Khoa học & HTQT khai mạc lớp tập huấn

Tin bài: Ban Truyền thông


Bài viết khác