Những gương mặt xuất sắc đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và “Sao tháng Giêng” đến từ NAUE

          Phát huy truyền thống quý báu của học sinh, sinh viên Nhà trường qua các thế hệ. Sinh viên Trường Đại học Kinh tế Nghệ An bên cạnh những thành tích tốt trong học tập và nghiên cứu khoa học, trong năm học vừa qua đã có nhiều hoạt động sôi nổi và việc làm hết sức thiết thực, tiêu biểu là phong trào hiến máu nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa, vì người nghèo; phong trào thi đua học tập, rèn luyện. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao thường xuyên được tổ chức; các CLB, đội nhóm được thành lập và duy trì hoạt động. Hội sinh viên trường là người bạn đồng hành tin cậy của các bạn sinh viên trên mỗi bước đường lập thân, lập nghiệp.

          Sinh viên NAUE là những thanh niên tiêu biểu của tài năng, thông minh, sáng tạo. Mỗi thế hệ sinh viên ra trường đều đã, đang và sẽ đóng góp tài đức, trí tuệ của mình vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Thiết nghĩ, đó là một truyền thống tốt đẹp đáng phát huy, tôn vinh.

          NAUE tin rằng, các em sẽ vẫn gìn giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp của sinh viên Việt Nam, sinh viên tỉnh Nghệ An và của các thế hệ sinh viên NAUE, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam nói chung và góp phần vào sự phát triển của Nhà trường nói riêng.

          Tuổi thanh xuân đáng tự hào dưới mái trường NAUE của các em!

Những sinh viên NAUE xuất sắc đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp tỉnh năm 2023

Những SV NAUE xuất sắc đạt danh hiệu "Sao tháng Giêng" cấp tỉnh năm 2023

Tin bài: Ban truyền thông


Bài viết khác