Sinh viên NAUE tích cực tham gia Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên giữa khóa năm học 2023-2024

          Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên là chương trình thường niên dành cho sinh viên được tổ chức vào mỗi năm học nhằm mục đích nâng cao nhận thức, giúp sinh viên nắm vững những vấn đề mới cần quan tâm trong đời sống chính trị - kinh tế - xã hội của đất nước, địa phương; hiểu rõ về quyền lợi, nghĩa vụ và ý thức trách nhiệm của mình trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy chế, quy định về đào tạo, chế độ, chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với SV. 

         Đến với Tuần SH CD-SV giữa khóa năm học 2023- 2024, sinh viên không chỉ được nghe các báo cáo viên trao đổi, hướng dẫn các nội dung, chuyên đề liên quan đến công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; quy chế đào tạo; công tác sinh viên; công tác giáo dục, tuyên truyền phổ biến pháp luật; công tác Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên; công tác khảo thí & đảm bảo chất lượng giáo dục; cách sử dụng hệ thống học tập trực tuyến và khai thác học liệu điện tử, mà còn được các diễn giả, chuyên gia chia sẽ những kỹ năng mềm, những kiến thức chăm sóc sức khỏe cần thiết trong cuộc sống là điều vô cùng quan trọng.

Ông Võ Xuân Nam - Phó phòng đào tạo Cục Kinh tế số, Bộ Công Thương chia sẽ: chủ đề “Nâng cao năng lực ứng dụng và phát triển cho sinh viên trong lĩnh vực thương mại điện tử”.

          Tại chương trình, các em sinh viên Khóa 8,9 tham gia được các chuyên gia của Cục kinh tế số - Bộ Công Thương hướng dẫn rất nhiều tính năng trên các sàn giao dịch điện tử cũng như các lập trình, thiết kế canva, tạo dựng các hình ảnh website...giúp sinh viên chủ động hơn và dễ dàng sử dụng các tính năng của thế giới công nghệ để ứng dụng vào việc học tập cũng như nghề nghiệp trong tương lai của mình. 

SV hòa hứng với những ứng dụng mới được chia sẽ

          Tuần SH CD-SV là một hoạt động hết sức quan trọng của Nhà trường nhằm mục đích trang bị cho sinh viên những kiến thức, hành trang cần thiết để bước vào một năm học mới, một chặng đường mới hứa hẹn nhiều thành công rực rỡ. Toàn thể sinh viên Nhà trường quyết tâm học tập tốt, rèn luyện tốt và luôn vững bước trên con đường chinh phục đỉnh cao tri thức của mình để tiếp nối thành công của các thế hệ đi trước, góp phần xây dựng một hình ảnh tươi đẹp của mái Trường Đại học Kinh tế Nghệ An thân yêu. 

          Một số hình ảnh khác tại chương trình: 

Tin bài: Ban truyền thông

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bài viết khác