Trường Đại học Kinh tế Nghệ An với những hoạt động bước đầu để xây dựng và vận hành hệ thống quản lý chất lượng ISO 21001:2018

Ngày 22/7/2023, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An tổ chức các buổi tập huấn “Quy trình đánh giá nội bộ và đánh giá chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO” cho cán bộ lãnh đạo và công chức, viên chức, người lao động của Nhà trường. Đây là những bước đi đầu tiên trong chuỗi công việc để xây dựng và vận hành hệ thống quản lý chất lượng ISO 21001:2018.

         

Chương trình với sự chia sẽ từ chuyên gia: CVC. ThS. Nguyễn Thị Sáu - Cố vấn Trung tâm ĐBCL Đại học Hutech. Về phía Trường Đại học Kinh tế Nghệ An có: TS. Nguyễn Ngọc Hiếu - Hiệu trưởng Nhà trường; TS. Trương Quang Ngân - Phó Hiệu trưởng; Trưởng các phòng/ban/trung tâm và toàn thể cán bộ hành chính Nhà trường.   

Tại các buổi tập huấn này, cán bộ, giảng viên Nhà trường đã được nghe Cô Nguyễn Thị Sáu - Chuyên gia cố vấn Đại học Hutech, chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong việc thực hiện, tư vấn xây dựng và vận hành hệ thống tiêu chuẩn chất lượng ISO trong lĩnh vực giáo dục, tập huấn về các nội dung: Nhận thức chung về xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 21001:2018; Xây dựng tài liệu HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 21001:2018; Cách thức đps ứng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 21001:2018 khi xây dựng, áp dụng, duy trì tại cơ quan nhà nước; Đánh giá nội bộ HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 21001:2018.

Trong thời gian tới, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An sẽ tiếp tục triển khai thêm những hoạt động  để Nhà trường có thể sớm hoàn thành và có được chứng nhận đạt chuẩn ISO 21001: 2018 trong giáo dục và đào tạo.

 

 

 

 

Nội dung - Thiết kế - Kỹ thuật: Ban truyền thông.


Bài viết khác