Lời kêu gọi chung tay qua đại dịch Covid-19 (Đ.c Trần Ngọc Tú - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Tp. Vinh, Phó ban trực BCĐ phòng chống dịch Covid-19 của Tp. Vinh)

 


Bài viết khác