Trường Đại học Kinh tế Nghệ An họp Hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục

          Ngày 14/10/2021, Hội đồng tự đánh chất lượng giáo dục Trường Đại học Kinh tế Nghệ An tổ chức họp triển khai nội dung công tác tự đánh giá để triển khai trong năm học 2021 – 2022 do TS. Trương Quang Ngân – Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường và Ths. Đinh Thị Thu Hương – Trưởng phòng Thanh tra khảo thí và kiểm định chất lượng chủ trì.

          Tham dự phiên họp có các Ủy viên thường trực và Ban thư ký Hội đồng cùng đại diện các phòng ban, đơn vị chức năng trong nhà trường.

TS. Trương Quang Ngân- Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường và Ths. Đinh Thị Thu Hương – TP Thanh tra khảo thí và kiểm định chất lượng chủ trì hội nghị

          Tại buổi họp, TS. Trương Quang Ngân đã triển khai một số nội dung chi tiết và quan trọng của công tác tự đánh giá như: Thông qua Quyết định kiện toàn Hội đồng tự đánh giá; Thông qua các kế hoạch chi tiết: tất cả các nội dung liên quan đến công tác tự đánh giá các nhóm làm việc phải bám sát Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT, Công văn 766/QLCL-KĐCLGD, Công văn 1668/QLCL-KĐCLGD.

Hội đồng Tự đánh giá chất lượng giáo dục của Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

          Sau khi lắng nghe các ý phát biểu cũng như đóng góp cho công tác triể khai tự đánh giá chất lượng giáo dục trong thời gian sắp tớiTS. Trương Quang Ngân chỉ đạo: Chọn đối tác tập huấn và đánh giá ngoài là Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục của Đại học Vinh; Phòng Thanh tra khảo thí và kiểm định chất lượng cung cấp tài liệu và các văn bản theo quy định cho các nhóm tham khảo và thực hiện công việc phục hồi các minh chứng; Các thành viên của Hội đồng tiếp tục tìm kiếm, bổ sung các minh chứng cần thiết để hoàn thiện các tiêu chí đạt yêu cầu và cải thiện những tiêu chí chưa đạt. Tất cả các minh chứng sẽ được gửi đến Hội đồng để tổng hợp lại và củng cố thêm trong báo cáo của các nhóm vào ngày 30/3/2021 và chốt hoàn thành báo cáo toàn trường vào ngày 30/4/2021.

          Tại buổi họp, TS Trương Quang Ngân đã nhấn mạnh Trường Đại học Kinh tế Nghệ An đặc biệt quan tâm và đẩy mạnh công tác tự đánh giá và coi đây là “yếu tố sống còn” để nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm với người học, các bên liên quan và cộng đồng xã hội. Bởi trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và xu thế hội nhập, toàn cầu hóa, chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng và có ý nghĩa quyết định đến năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia cũng như của các trường Đại học trên toàn quốc.

          Những năm qua, thực hiện chủ trương đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, giáo dục đại học nước ta đã có những chuyển biến tích cực khi số trường đại học đạt chuẩn kiểm định ngày càng tăng, chất lượng đào tạo nhân lực được nâng lên đáng kể. Trường ĐH Kinh tế Nghệ An cũng là một trong những cơ sở đào tạo đã và đang chuẩn bị sẵn sàng cho công tác Kiểm định chất lượng giáo dục (Đánh giá ngoài) sắp tới.

Tin bài: Kim Dung (Ban truyền thông)


Bài viết khác