Seminar: Lựa chọn, thống nhất nội dung giảng dạy học phần Công nghệ sinh học đại cương trên hệ thống LMS, áp dụng cho đại học chính quy khóa 9 - Chuyên ngành Thú Y

         Sáng ngày 15/2/2023, vào hồi 8h00 diễn ra buổi seminar của Bộ môn Trồng trọt – Lâm sinh, Khoa Nông – Lâm – Ngư với chủ đề: “Lựa chọn, thống nhất nội dung giảng dạy học phần Công nghệ sinh học đại cương trên hệ thống LMS, áp dụng cho đại học chính quy khóa 9 - Chuyên ngành Thú Y”.

Toàn cảnh buổi Seminar của Bộ môn Trồng trọt – Lâm sinh

         Tham dự buổi seminar có: TS. Võ Thị Dung - Phó trưởng khoa, tổ trưởng bộ môn, cùng toàn thể giảng viên Bộ môn Trồng trọt – Lâm sinh.

          Nội dung của Seminar được trình bày bởi ThS. Vương Thị Thúy Hằng –giảng viên Bộ môn Trồng trọt – Lâm sinh. Thạc sĩ trình bày nội dung Phương Lựa chọn, thống nhất nội dung giảng dạy học phần Công nghệ sinh học đại cương trên hệ thống LMS, áp dụng cho đại học chính quy khóa 9 - Chuyên ngành Thú Y.

ThS. Vương Thị Thúy Hằng - trình bày tại buổi Seminar

         TS. Võ Thị Dung – Trưởng bộ môn Trồng trọt – Lâm sinh phát biểu ý kiến cho buổi seminar, tác giả đã soạn được nội dung Demo modul dạy 3 tuần hợp lý, nên bổ sung thêm đủ 15 tuần dạy trực tiếp và cho tài liệu lên LMS. Ngoài ra thêm nội dung câu hỏi trắc nghiệm để xây dựng luôn cho ngân hàng đề thi kết thúc cuối modul.

Phát biểu của TS. Võ Thị Dung – Trưởng bộ môn Trồng trọt – Lâm sinh

        ThS. Nguyễn Công Trường – Trưởng khoa Nông – Lâm - Ngư, giảng viên bộ môn Trồng trọt – Lâm sinh phát biểu ý kiến cho buổi seminar, nội dung giảng dạy LMS rất quan trọng nên cần phải soạn đề cương đạt chuẩn và lập kế hoạch nội dung dạy dạy trực tuyến và trực tiếp cụ thể. Mặt khác, nên xây dựng thêm câu hỏi bài kiểm tra trên Quizizz hoặc google forms.

TS. Nguyễn Công Trường – Trưởng khoa Nông – Lâm - Ngư

         Phát biểu tổng kết buổi Seminar, TS. Võ Thị Dung - Trưởng bộ môn góp ý, tác giả chỉnh sửa lại nội dung và áp dụng thêm công nghệ thông tin vào soạn LMS cho phong phú và đa dạng hơn. Đồng thời đánh giá cao sự đóng góp quan trọng của các các thầy cô giáo, đã tạo nên sự thành công của buổi Seminar đạt chất lượng cao.

          Buổi Seminar được hội đồng đánh giá có tính quan trọng, cấp thiết và áp dụng thực tế cho giảng viên soạn giảng dạy LMS trong thời gian này và thời gian tới.

                                                                  Tin bài: Nguyễn Thị Lệ Quyên