Thông báo về việc đăng ký ngành 2 cho sinh viên khóa 9 năm 2023.

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An thông báo đăng ký học ngành 2 cho sinh viên K9, hệ chính quy như sau:

 


Bài viết khác